Nádoby na zimní posypový materiál

Budte připraveni na sníh a led se silnými nádobami na zimní posypový materiál Glasdon. Nádoby jsou navrženy tak, aby vydržely nepříznivým klimatickým podmínkám a teplotním extrémům. Naše uzamykatelné plastové nádoby na posypový materiál, které nabízíme v našem sortimentu, jsou vhodné pro ukládání posypového materiálu po celý rok.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Ujistĕte se, že jste připraveni se vypořádat s ledem a snĕhem v nebezpečných oblastech a snižte riziko uklouznutí díky pevným a uzamykatelným nádobám na posypový materiál, umístĕné na dostupném místĕ. Nádoby jsou vhodné pro umístĕní do oblasti vchodu, veřejných chodníků, silnic a parkovišt. Nabízíme široký sortiment od nádob na posypový materiál až po silná hrabla na sníh, abyste se ujistili, že vaše prostory jsou bezpečné v průbĕhu zimních mĕsíců.

Nádoby na zimní posyp Nestor™ 400 L a 90 L jsou navrženy tak, aby byly snadno zasunutelné do sebe a mohly být skladovány mimo sezónu. Nabízejí rešení tam, kde je potřeba více nádob. Nádoba na posypový materiál Slimline™ 160 L je vhodná pro prostory, s omezeným místem a mohou být lehce umístĕny jedním človekem.

Po uplynutí zimních mĕsíců můžete naše uzamykatelné nádoby využít pro bĕžné skladovací účely například pro písek, nářadí, hnojivo či další potřeby. Potřebujete pomoci pri vybírání správné nádoby na posypový materiál? Podívejte se do našeho Průvodce pro nádoby na posypovou drt nebo kontaktujte nĕkterého z našich poradců ještĕ dnes.

Pro ujištení, že jsou vaše prostory plnĕ připraveny na zimu, dodáváme různĕ odolné zimní výbavy na odklízení snĕhu. Náš sortiment kvalitních posypových vozíků na sůl lze použít k rychlému a bezpečnému šíření posypové soli na vĕtších plochách, jako jsou parkovištĕ a nádvoří. Lze je také použít pro posyp chodníků a cest v soukromých prostorech s využitím nastavitelné šířky rozmetání podle vašich požadavků.

Společnost Glasdon může také personalizovat vaši nádobu na posypový materiál jménem vaší organizace, logem nebo zprávou. Pokud chcete zjistit více, můžete využít náš LiveChat, kde se dozvíte více.