Zásady ochrany osobních údajů

Glasdon International Limited se zavazuje chránit soukromí svých zákazníků a bere svoji odpovědnost za ochranu údajů o zákaznících velmi vážně. Chceme, abyste si byli jisti, že vaše data jsou s námi bezpečná a chráněná, a abyste věděli, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, když používáte náš Web www.glasdon.com (dále jen „Web“).

Co tyto zásady zahrnují

Zavazujeme se jednat čestně způsobem, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Proto jsme vyvinuli tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které vám pomohou porozumět následujícímu:

 • shromážděné osobní údaje o vás
 • účel, pro který shromažďujeme vaše osobní údaje
 • způsob, kterým zpracováváme vaše osobní údaje
 • s kým mohou být vaše osobní údaje sdíleny; a
 • jak chráníme vámi poskytnuté osobní údaje

Zobrazením nebo procházením našich stránek dáváte souhlas a souhlasíte s naším používáním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami.

Web a jeho podstránky jsou spravovány společností Glasdon International Limited, společností registrovanou ve Anglie. Sídlo společnosti je Innovation and Export Centre, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4UY, Anglie. Registrační číslo naší společnosti je 556815-7688. Naše číslo pro DPH je 5263097488.

Glasdon International Limited je v těchto Zásadách označován jako „my“, „nás“ a „náš“.

Pro účely těchto Zásad budou výrazy „vy“ nebo „váš“ znamenat uživatele Webu a/nebo zákazníka naší široké nabídky Produktů a služeb.

1. Osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když:

 1. kupujete naše Produkty nebo služby („Produkty“)
 2. nás kontaktujete prostřednictvím našich Webových stránek, například abyste požádali o cenovou nabídku nebo se připojili prostřednictvím služby Live Chat
 3. nás kontaktujete offline, například telefonicky, textovou zprávou (SMS), poštou, faxem nebo e-mailem
 4. s námi komunikujete prostřednictvím sociálních médií, jako je Facebook nebo Twitter
 5. nám pošlete názor nebo průzkum
 6. se přihlásíte k odběru novinek, publikací a dalších zpráv
 7. žádáte a/nebo se zaregistrujete pro volná pracovní místa, pracovní nabídky a zájem o učňovskou přípravu a postgraduální vzdělávání

Osobní údaje shromážděné výše uvedeným způsobem mohou zahrnovat:

 1. vaše křestní jméno a příjmení
 2. vaši pracovní pozici
 3. adresu a PSČ
 4. e-mailovou adresu
 5. telefonní a faxové číslo
 6. jméno společnosti
 7. adresu společnosti (včetně fakturační a dodací adresy, podle potřeby)
 8. případně údaje o vašem uživatelském účtu

Může se stát, že nám poskytnete informace klasifikované jako „zvláštní kategorie osobních údajů“ (například nám zasíláte zvláštní pokyny týkající se dodání vašeho Produktu, protože jste zdravotně postižená osoba). Tyto údaje budeme zpracovávat pouze pro účely dodání Produktů (např. pro účely dodání) a v souladu s požadavky Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Můžete se rozhodnout, zda souhlasíte s tím, že nám poskytnete jakékoli zvláštní kategorie údajů.

Pokud nám při objednání Produktu poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, potvrzujete, že máte povolení této osoby nám poskytovat jejich osobní údaje.

Můžeme sledovat komunikaci s vámi (například e-maily nebo Live Chat), abychom udrželi standardy služeb zákazníkům, účastnili se školení zaměstnanců a předcházeli podvodům.

Pokud zveřejníte obsah na našich sociálních médiích, bude se na tento obsah rovněž vztahovat ustanovení těchto médií. Nezapomeňte, že na tato ustanovení nemáme žádný vliv a měli byste si přečíst obsah těchto ustanovení, než začnete cokoli zveřejňovat.

2. Použití vašich osobních údajů

Můžeme o vás shromažďovat osobní údaje, abychom mohli:

 1. spravovat služby na našem Webu
 2. plnit naši smlouvu s vámi týkající se všech zakoupených Produktů a zpracovávat nákupy a přijímat platby
 3. Informovat vás o významných změnách a vylepšeních Stránek a našich Produktů
 4. analyzovat a profilovat vaše nákupní preference (např. analýzu trhu, zákazníků a produktů), abychom vám umožnili personalizované prohlížení během používání Webu a abychom mohli kontrolovat, vyvíjet a vylepšovat námi nabízené Produkty a poskytovat vám a dalším zákazníkům relevantní informace prostřednictvím našich marketingových programů
 5. agregovat osobní údaje pro výzkum, statistickou analýzu a analýzu chování
 6. odpovídat na dotazy, žádosti o vrácení peněz nebo dotazy týkající se vaší objednávky
 7. přizpůsobení způsobu, jakým vás informujeme o Produktech, o kterých si myslíme, že vás zajímají. Pokud například u nás zakoupíte Produkt jednoho typu, nabízíme vám podobný Produkt za nižší cenu
 8. provádět ověření zabezpečení a/nebo odhalit podvody nebo jim zabránit

Vaše osobní údaje použijeme pouze za výše uvedených okolností, pokud to zákon umožňuje a když:

 1. potřebujeme vaše osobní údaje k uzavření smlouvy s vámi
 2. potřebujeme vaše osobní údaje, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti
 3. jsme od vás obdrželi povolení k použití vašich osobních údajů (pokud je nutný souhlas, požádáme vás, abyste to udělali samostatně)
 4. existuje přiměřená potřeba použít vaše osobní údaje ke splnění jakýchkoli zákonných povinností, které máme při plnění smlouvy s vámi
 5. vaše osobní údaje musíme používat v souvislosti s legitimní touhou rozvíjet Web ve prospěch váš a dalších zákazníků, kterým poskytujeme Produkty

Marketing

Chceme vám zasílat informace poštou, e-mailem, telefonicky a jinými způsoby týkající se našich Produktů a speciálních nabídek, které by vás mohly zajímat.

Pokud nám udělíte povolení prostřednictvím našich stránek, poskytneme vám informace o Produktech prodávaných společností Glasdon International Limited.

Marketingové zprávy vám zašleme pouze v případě, že zaškrtnete příslušné zaškrtávací políčko, když nám poskytnete své osobní údaje. Pokud souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat takové materiály, můžete kdykoli odstoupit. Další podrobnosti o žádosti o odhlášení ze seznamu adres naleznete v kapitole 4 těchto Zásad.

Platební údaje

Neukládáme ani neshromažďujeme žádná data o platebních kartách, která nám byla poskytnuta při objednávce našich Produktů. Všechna poskytnutá platební data budou uložena příslušným externím platebním operátorem (např. Worldpay nebo PayPal). Odkazy na Zásady ochrany osobních údajů externích platebních operátorů budou k dispozici před uzavřením vaší nákupní transakce.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami, které je mohou používat pro stejné účely, jaké jsou uvedeny v kapitole 2 výše:

 1. další společnosti ze skupiny Glasdon Group of Companies, včetně naší mateřské společnosti Glasdon Group Limited (ale pouze pokud se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru - to zahrnuje všechny země EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) (dále jen „EHP“)
 2. zaměstnanci a agenti skupiny společností Glasdon a dalších třetích stran, z nichž některé mohou být umístěny mimo EHP, za účelem správy všech účtů a Produktů, které vám poskytla skupina společností Glasdon nyní nebo v budoucnu
 3. důvěryhodné třetí strany poskytující kritickou technologickou podporu, která nám umožňuje spravovat všechny účty a Produkty, které vám byly dodány. Příklady zahrnují naše poskytovatele Webhostingu, poskytovatele e-mailových služeb, poskytovatele komerčních systémů a poskytovatele platebních služeb a platební bránu. Osobní údaje mohou být uloženy na serverech umístěných ve Velké Británii a Spojených státech
 4. důvěryhodné třetí strany poskytující logistiku a dodávku, dodávající vám Produkty naším jménem
 5. důvěryhodní agenti, kteří (v našem zastoupení) profilují vaše data, abychom mohli přizpůsobit Produkty, které nabízíme, vašim konkrétním potřebám
 6. kdokoli, komu převedeme naše práva a povinnosti v rámci naší smlouvy s vámi na poskytování Produktů
 7. pokud nám to zákon ukládá, nebo pokud nám to zákon umožňuje

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám pro marketingové a jiné komerční účely.

4. Jak mohu odstranit své jméno z e-mailových seznamů www.glasdon.com ?

Pokud jste se přihlásili k odběru do našeho seznamu adresátů, ale nechcete již dostávat naše e-zpravodaje nebo jiné pravidelné propagační zprávy, můžete se od přijímání tohoto typu zpráv odhlásit podle pokynů v každé zprávě. Můžete také odstoupit takto:

 1. v dopise našemu Správci osobních údajů s předmětem „ochrana a soukromí“ společnosti Glasdon International Limited, Innovation and Export Centre, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4UY, Anglie
 2. zavoláním našeho Správce osobních údajů GDPR na telefonní číslo +48 22 307 14 58
 3. na e-mailovou adresu: privacypolicy@glasdon.com

Upozorňujeme, že od nás můžete stále dostávat zprávy, dokud nenajdeme vhodnou příležitost ke zpracování vašeho požadavku.

5. Jak chráníme vaše osobní údaje

Abychom chránili vaše osobní údaje, používáme pravidla a postupy, abychom zajistili, že k vašim osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněný personál, že s osobními údaji bude nakládáno bezpečně a spolehlivě a že všechny systémy s přístupem k osobním údajům budou mít potřebné zabezpečení.

Pamatujte, že internet není bezpečným médiem a nemůžeme zaručit ochranu jakýchkoli dat sdílených online. Přijímáte integrovaná bezpečnostní rizika sdílení informací a online zájmů přes internet a nenesete odpovědnost za jakékoli porušení vašich práv na ochranu údajů spojených s přenosem vašich osobních údajů přes internet.

6. Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme ukládat ne déle než po čas, dokud budeme mít oprávněnou potřebu pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, pokud zákon nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje ukládali delší dobu.

7. Vaše práva

Svá práva můžete uplatnit níže, kontaktováním nás pomocí kontaktních údajů v kapitole 13 těchto Zásad nebo voláním na naše Marketingové oddělení na čísle +48 22 307 14 58.

Právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsme uložili

Můžete nás kdykoli kontaktovat a vyžádat si u nás vaše uložené osobní údaje, jakož i účel jejich uchovávání, osoby s přístupem k osobním údajům a zdroj, z něhož máme osobní údaje. Jakmile obdržíme vaši žádost, odpovíme včas (nejpozději do 30 dnů od data žádosti). Chcete-li požádat o přístup k vašim osobním údajům, kontaktujte našeho správce osobních údajů nebo napište e-mail na privacypolicy@glasdon.com

Právo na opravu a aktualizaci vašich osobních údajů, které jsme uložili

Pokud jsou o vás uložená data zastaralá, neúplná nebo nesprávná, můžete nás informovat a my zajistíme jejich aktualizaci. Pokud se obáváte, že některé z vašich osobních údajů, které jsme uložili, mohou být nesprávné a vy sami je nemůžete změnit, kontaktujte prosím našeho Správce GDPR nebo napište e-mail na privacypolicy@glasdon.com

Právo smazat vaše osobní údaje

Pokud se domníváte, že bychom již neměli používat vaše osobní údaje nebo že nemáme právo používat vaše osobní údaje, můžete požádat o vymazání osobních údajů, které ukládáme. Po obdržení vaší žádosti potvrdíme, zda byla data odstraněna, nebo zdůvodníme, proč je nelze odstranit. Obraťte se na Správce osobních údajů nebo napište e-mail na privacypolicy@glasdon.com a požádejte o odstranění vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o zastavení zpracování vašich osobních údajů. Až obdržíme vaši žádost, budeme vás kontaktovat, abychom vás informovali, zda můžeme vyhovět vaší žádosti nebo zda máme důvodné důvody pro pokračování ve zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nezpracováváme, můžeme vaše osobní údaje stále ukládat, abychom dodrželi vaše další práva nebo naše zákonné povinnosti. Obraťte se na Správce osobních údajů nebo napište e-mail na privacypolicy@glasdon.com a požádejte o zastavení zpracovávání vašich osobních údajů.

Právo nás požádat, abychom vám přestali posílat přímý marketing

Máte právo nás požádat, abychom vám přestali posílat přímý marketing. Více podrobností o tomto tématu je uvedeno v kapitole 4 těchto Zásad.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo požádat nás o předání vašich osobních údajů jinému správci údajů. Jakmile obdržíme vaši žádost, přizpůsobíme se jí kdykoli je to možné. Obraťte se na našeho správce osobních údajů nebo napište e-mail na privacypolicy@glasdon.com a požádejte o převod vašich osobních údajů jinému správci údajů.

8. Cookies a podobné technologie

Podrobné údaje o souborech cookie, které používáme, a účely, pro které je používáme, jsou k dispozici v našich Zásadách cookies a podobných technologiích..

Pokračováním v používání našich Webových stránek a/nebo našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie v souladu s našimi Zásadami cookies a podobnými technologiemi..

9. IP adresa

Váš prohlížeč také generuje další informace, včetně jazyka zobrazení Webových stránek a vaší adresy internetového protokolu (IP adresa). IP adresa je sada čísel přiřazených vašemu počítači (nebo jinému elektronickému zařízení) během relace procházení po každém přihlášení k internetu prostřednictvím vašeho poskytovatele internetových služeb nebo vaší sítě (pokud používáte internet, například na počítači v práci).

Vaše IP adresa je našimi servery automaticky zaregistrována a používána při shromažďování údajů o síťovém provozu pro uživatele našich Webových stránek. Pomocí vaší adresy IP také diagnostikujeme problémy s našimi servery, spravujeme Web a vyvíjíme design a rozvržení našeho Webu.

Nepoužíváme vaši IP adresu k identifikaci vás jako osoby nebo k získání jakýchkoli osobních údajů, ale používáme ji (prostřednictvím důvěryhodného softwaru třetích stran) k určení vaší geografické polohy pouze za účelem přesměrování na příslušný Web v Glasdon Group of Companies.

10. Jiné stránky

Vezměte prosím na vědomí, že náš Web může obsahovat odkazy na jiné Weby, které jsou dostupné prostřednictvím našeho Webu. Tyto Webové stránky jsou mimo naši kontrolu a tyto Zásady se na ně nevztahují.

Používáte-li jiné odkazy prostřednictvím odkazů na našem Webu, neneseme odpovědnost za postupy nebo Zásady týkající se dat ani za obsah stránek, na které se tyto odkazy vztahují.

Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah těchto externích Webových stránek nebo za jejich smluvní podmínky nebo Zásady.

11. Antispamová politika

Co je spam?

Spam, známý také jako nevyžádaná pošta, jsou nevyžádané komerční e-maily, obvykle zasílané hromadně. Nevyžádané znamená, že příjemce výslovně nesouhlasil s odesílanou zprávou. Hromadná znamená, že zpráva byla odeslána jako součást větší sady zpráv s relativně stejným obsahem. Pojem „spam“ označuje zasílání, distribuci nebo doručení jakékoli nevyžádané komerční e-mailové korespondence, zejména hromadně, elektronickými komunikačními prostředky.

Jak zabránit spamu

Abychom zabránili spamu, podnikáme následující kroky:

 1. nepoužíváme e-mailové adresy shromážděné nebo zkopírované a vložené ze sítě nebo shromážděné jiným způsobem
 2. nepoužíváme formuláře pro přihlášení uživatelů k odběru do nesouvisejícího seznamu
 3. neposíláme nesouvisející nabídky nebo nesouvisející materiály našim příjemcům ze seznamu zpravodajů
 4. neposíláme e-maily lidem, kteří požádali o odstranění z našich seznamů adres

12. E-mailové praktiky

Nemodifikujeme záhlaví žádné zprávy takovým způsobem, který by záměrně ztěžoval určení původu zprávy.

Všechny neplatné adresy budou odstraněny ze všech následných zásilek nejpozději po 3 neúspěšných zásilkách.

Všechny e-maily obsahují jasné a snadno pochopitelné pokyny, jak se odhlásit z budoucích e-mailů, a na jeho žádost jsou učiněny všechny možné pokusy o odebrání účastníka z e-mailového seznamu.

Osobní údaje, které nám byly zaslány, jsou k dispozici pouze zaměstnancům a důvěryhodným třetím stranám, které tyto osobní údaje spravují za účelem kontaktování členů našich seznamů. Používáme bezpečnostní zásady, abychom zajistili, že naše data v seznamu adresátů jsou chráněna proti krádeži nebo zneužití.

Pokud obdržíte e-mail, který považujete za spam, zaslaný společností Glasdon Group of Companies nebo jejím jménem, ​​sdělte nám prosím podrobnosti e-mailu prostřednictvím e-mailové adresy níže a my ji prozkoumáme.

Pokud máte dotazy týkající se našich zásad proti spamu, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacypolicy@glasdon.com

13. Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto Zásad, můžete nám napsat na e-mailovou adresu: privacypolicy@glasdon.com

Můžete také napsat našemu Správci osobních údajů s uvedením „otázky týkající se bezpečnosti a ochrany soukromí“ na e-mailovou adresu privacypolicy@glasdon.com nebo poštou na adresu Innovation and Export Centre, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4UY, Anglie.

14. Změny zásad

Naše Zásady podléhají pravidelným kontrolám. Můžeme čas od času provádět opravy nebo aktualizace těchto Zásad. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste si vědomi nejnovější verze platné při každém přístupu na Web.

Když provedeme změny těchto Zásad, které ovlivňují způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, bude aktualizovaná Zásada zveřejněna na našem Webu a případně bude na vaši e-mailovou adresu zasláno oznámení.

Vaše další používání našeho Webu po provedení jakýchkoli změn bude představovat přijetí těchto změn.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány 25. května 2018.