Zamĕření na volný čas

Čisté, praktické a stylové prostředí pro volný čas zlepší zážitek návštĕvníků a zanechá na vašich hostech trvalý dojem. Nabízíme širokou škálu produktů, jejichž cílem je vytvoření funkčních a příjemných oblastí jako; rekreační parky, tematické parky, kina, zoologické zahrady a další.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Volnočasové prostředí mohou mít podobu mnoha různých míst, z nichž spousta pravdĕpodobnĕ přiláká velké množství návštĕvníků a rodin. V Glasdonu poskytujeme řadu inovativních dĕtských odpadkových nádob, které povzbuzují dĕti k likvidaci jejich odpadu již od útlého vĕku, a to tím, že jsou jednoduché, zábavné a poutavé.

Snad více dospĕlé řešení prevence odhazování odpadu přichází v podobĕ naší řady venkovních úklidových vozíků. Venkovní úklidové vozíky Space-Liner™, ,které jsou k dispozici ve verzi 100 i 200 litrů, jsou robustními jednotkami pro sbĕr a třídĕní odpadu.

Velký počet návštĕvníků v rušném prostředí pro volný čas vždy znamená značné množství recyklovatelného a nerecyklovatelného odpadu. Nabízíme komplexní sortiment interiérových odpadkových košů, venkovních odpadkových košů a nádob na třídĕní odpadu, které se dobře hodí do širokého spektra prostředí. Promluvte si s námi dnes o dalších informacích o našich produktech nebo se podívejte na nĕkolik užitečných otázek a odpovĕdí, například jak si vybrat nádobu na třídĕní odpadu?