Zamĕření na univerzity

V Glasdon jsme hrdí na to, že jsme předním dodavatelem vysoce kvalitních a udržitelných řešení pro univerzity a vysokoškolská zařízení. Specializujeme se na navrhování dynamických produktů, které vylepšují prostředí napříč kampusem.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a snažíme se poskytovat vysoce účinná řešení pro nakládání s odpady, snižování odpadu, recyklaci, bezpečnostní vybavení a kontrolu kuřáckého odpadu.

Neustále se snažíme inovovat a nikde to není viditelnĕjší než u recyklačního sortimentu Evolution. Evolution vám umožní si vytvořit vaši vlastní, jedinečnou nádobu na třídĕný odpad, která dokáže bez námahy vyhovĕt různým potřebám vašeho univerzitního kampusu. Chcete-li vytvořit ideální recyklační řešení, vyberte si z řady velikostí, konfigurací a otvorů na různé druhy odpadu.

Vzdĕlávání ve vašem zařízení nemusí být omezeno jen na jednu učebnu. Vzdĕlávání zamĕstnanců, studentů a návštĕvníků vaší univerzity o výhodách recyklace může být také velmi cenné. Pro malou inspiraci se podívejte se na našich 10 tipů, jak v kampusu zvýšit recyklaci.

Chápeme, že jste hrdí a nadšení pro svou univerzitní značku, hodnoty a poselství, za kterými stojí. Chcete-li pomoci propagovat image svojí univerzity, proč nevyužít naší personalizační služby, kde si můžete přizpůsobit výrobky, díky čemuž budou jedinečné, multifunkční a poutavé?