Zamĕření na parky

Parky jsou oblasti, které sdružují komunity. Vyrábíme řadu produktů, které mohou pomoci zlepšit krásu tĕchto prostorů tím, že povzbudí návštĕvníky k zodpovĕdnému nakládání s odpady a recyklovatelnými odpady a k udržování vysokých standardů bezpečnosti.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Naše venkovní odpadkové koše jsou zámĕrnĕ navrženy pro odolnost, čímž zajištují, že poskytují velkou odolnost v nepříznivých povĕtrnostních podmínkách. Naše koše vyrobené z materiálu Durapol® se nikdy nelámou, nehnijí ani nerezaví, což znamená, že umožní vašemu parku zůstat svĕží, moderní a udržitelný. Proč také neprozkoumat naši nabídkuvenkovních nádob na třídĕní odpadu, které mohou spojením s vašimi koši pomoci vytvořit komplexní řešení pro nakládání s odpady?

Procházky po parku mohou být často únavné a lavička je v mnoha případech nutností. S ohledem na to bude instalace posezení Glasdon neocenitelným doplňkem vašeho otevřeného prostoru. Poskytujeme řešení posezení pro dospĕlé i pro dĕti, stejnĕ tak i celou řadu piknikových stolů, včetnĕ speciálnĕ navržených možností pro vozíčkáře. Máte zájem dozvĕdĕt se více? Podívejte se na článek: jaké materiály používá Glasdon pro své posezení a lavičky.

Mnoho parků je také umístĕno u vody, takže bezpečnost musí být klíčovou prioritou. Pokud jde o vodní záchranné pomůcky, vybavte svůj venkovní prostor pomocí krytů na záchranné kruhy Glasdon Guardian™, které vám zajistí klid a bezpečí.

Kromĕ toho jsou parky a psi často vĕci, které jdou ruku v ruce. Cvičení psů je pro majitele psů každodenní praxí, což znamená, že v parcích je často produkováno značné množství zvířecího odpadu. Zajištĕní dostatečného počtu košů na psí exkrementy ve vašem parku je absolutní nutností. Pro více informací si prohlédnĕte si náš průvodce – Jak vybrat koš na psí exkrementy.