Zamĕření na maloobchod

Glasdon je předním dodavatelem esteticky příjemných a odolných výrobků, jejichž cílem je snížit množství odpadu a zvýšit míru recyklace v maloobchodním prostředí.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Výrobky, které mají být umístĕny v rušném, maloobchodním prostředí, musí být silné a trvanlivé. Náš sortiment prochází přísnými testovacími postupy, aby se zajistilo, že jsou odolné proti opotřebení, poskytují klid v duši, a že mají zaručenou dlouhou životnost a přežijí pravidelné používání.

Značný počet každodenních návštĕvníků vašeho maloobchodního prostředí pravdĕpodobnĕ vytvoří velké množství odpadu. At už se jedná o spotřebu potravin a nápojů, přebytečné obaly nebo jakýkoli jiný odpad, jsme připraveni vám pomoci. Pro jakýkoli recyklovatelný odpad vyrábíme velké množství nádob na třídĕní odpadu, které jsou vhodné pro celou řadu různých potřeb. Nejste si jisti, které nádoby na třídĕní odpadu jsou pro vás nejvhodnĕjší? Podívejte se na náš průvodce, jak vybrat recyklační nádobu pro více informací.

Nádoby Nexus® Evolution na třídĕní odpadu jsou všestranné, stylové a praktické řešení pro nakládání s odpady. Vyberte si ze široké škály odpadních druhů, otvorů a možností personalizace a vytvořte si tak svou vlastní jedinečnou recyklační stanici.

Tam, kde se produkuje nerecyklovatelný, smĕsný komunální odpad, nabízíme také k výbĕru řadu vnitřních a venkovních odpadkových košů. Spojení odpadkových nádob vedle vašich recyklačních nádob vám pomůže vytvořit komplexní stanici pro nakládání s odpady. Další informace naleznete v našem průvodci o tom, jak vybrat odpadkový koš.