Patníky a smerové sloupky

Jako přední dodavatel patníků nabízíme širokou škálu pevných a bezpečných dopravních patníků a flexibilních smĕrových sloupků s upevnĕním na zem pro jakékoli použití. Všechny naše patníky jsou navrženy a vyrobeny námi, aby splňovaly nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Rada plastových patníků Glasdon zahrnuje osvĕtlené a neosvĕtlené, retro reflexní silniční patníky pro dopravu, zastávkové ostrůvky, kruhové objezdy a křižovatky.

Naše snadno instalovatelné a vymĕnitelné dopravní sloupky jsou k dispozici v tradičních nebo moderních stylech a jsou nejvhodnĕjší pro použití ve spojení se schématy pro uklidnĕní provozu na mĕstských silnicích, kde řidiči musí být upozornĕni na potenciální rizika na vozovce. V rámci této nabídky nabízíme také ekologická řešení, jako je patník Buffer™, který je ideální pro parkovištĕ a vyrobený ze 100 % recyklovaných pneumatik pro automobily.

Pro pĕší zóny a chodníky jsou tradičnĕ tvarované patníky, jako je například Glasdon Manchester™, k dispozici jako pevný nebo pružný model. Ve snaze o kvalitu naše výrobky navrhujeme a důslednĕ testujeme na nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a používáme silné a odolné materiály.

Bezpečnostní patníky a sloupky Glasdon jsou vyrábĕny ze speciálnĕ připravených polymerních materiálů a jsou testovány nárazem, aby vyhovovaly evropské normĕ BS EN 12767.

Materiál Durapol™ nabízí odolnost, dlouhou životnost a nízkou údržbu. Patníky vyrobené z Durapolu jsou odolné vůči štípání nebo korozi. Durapol je jedno-barevný, takže patníky nikdy nevyžadují malování. Tyto patníky jsou k dispozici se zásuvkou pro uzemnĕní pro snadnou instalaci a výmĕnu. Alternativnĕ mohou být postaveny do betonu nebo za určitých okolností uzemnĕny.

Naše řada flexibilních patníků je vyrobena z materiálu Impactapol™. Jedná se o pružný materiál s vynikajícím schopností obnovy, což znamená, že se po srážce s vozidlem vrátí do svého původního tvaru. Patníky Impactapol nadále plní zákonné požadavky i po opakovaných nárazech.

Rovnĕž nabízíme patníky s retroreflexními vlastnostmi a řadou fixací včetnĕ trvalých fixací pro připevnĕní pomocí šroubů.