Zamĕření na hotely

Efektivní program nakládání s odpady ve vašem hotelu šetří nejen zbytečné výdaje, ale může také zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků. Víme, že vytvoření čistého a bezpečného prostředí je prioritou a jsme tu, abychom vám to pomohli dosáhnout.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

At už pro hosty, zamĕstnance nebo návštĕvníky hotelu, vždy bude prioritou zajistit, aby vaše prostory nabízeli praktické interiérové odpadkové koše. V Glasdon poskytujeme širokou škálu odolných interiérových odpadkových košů, které vám pomohou vytvořit elegantní a stylový vzhled.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit je, zda nabízíte vhodnou infrastrukturu venkovních popelníků. Nedopalky cigaret jsou nejčastĕji odhazovaným odpadem na celém svĕtĕ, proto je nutné zabránit jim, aby se staly nevzhledným problémem. Nabízíme řadu nástĕnných popelníků, stejnĕ jako speciálnĕ navržených venkovních odpadkových košů s popelníkem. Pro více informací se podívejte se na náš průvodce Jak si mám vybrat venkovní popelník.

Zajištĕní bezpečnosti a dobrých životních podmínek vašich hostů a zamĕstnanců bude pravdĕpodobnĕ ve vašem hotelu prioritou. S naší nabídkou zimního bezpečnostního vybavení se ujistĕte, že jste připraveni na chladné počasí. Poskytujeme řadu posypových vozíků na sůl, nádob na posypový materiál a hrabla na sníh, které vám mohou pomoci ochránit vaše parkovištĕ, chodníky a vchody/východy před možnými riziky.

Další informace o tom, jak zajistit, aby bylo vaše místo v zimních mĕsících v bezpečí, naleznete v našem Kontrolní seznam zimní bezpečnosti správce zařízení.