Záchranný plovák B-Line™ je lehké vodní záchranné zařízení. Zjednodušená konstrukce B-Line znamená, že může být hozena dále a přesnĕji ze svislých nebo vodorovných poloh, čímž se zvyšuje šance na úspĕšnou záchranu.

Také by vás mohlo zajímat...

Kryt na záchranné kruhy Guardian™
Záchranný kruh Glasdon

Chcete-li získat více informací nebo zadat objednávku, požádejte o zpětné zavolání nebo napište e-mail na: dotazy@glasdon.com

 Tento produkt vyžaduje povinné možnosti. Prosím posuďte svoji volbu. Povinné možnosti jsou zvýrazněny červeně.

Záchranný plovák B-Line je lehký, zjednodušený záchranný plovák.

Může být hozen mnohem dále a přesnĕji než standardní záchranný kruh, což zvyšuje šance na úspĕšnou záchranu.

Záchranný plovák B-Line napomáhá nadnášení, pomáhá snižovat paniku a umožňuje pravidelné dýchání. Zachraňovaného pak lze bezpečnĕ odtáhnout na břeh.

Je kompaktní a přenosný a představuje ideální záchranný prostředek pro záchranu ve vodĕ. Je ideální pro přepravu v pohotovostních vozidlech a pro vnĕjší umístĕní uvnitř krytu Guardian™ Lifebuoy Housing nebo umístĕní v krytých bazénech.

Záchranné kruhy Glasdon jsou plnĕ v souladu s kapitolou III kódu záchranných zařízení podle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS).

Designové vlastnosti
  • Snadné házení s přesností
  • Nadnášející a silný
  • Mĕkký předek snižuje riziko zranĕní při záchranĕ
  • Snadné opĕtovné házení
Barvy
Svĕtle žlutá
Materiály
Lano: Polypropylen
Rukáv: Nylon potažený PVC
Popruh: Polypropylen
Rozměry
Délka: 685 mm
Průmĕr: 159 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Vztlak: 4,14 kg
Lano: 31 m polypropylenového plovoucího lana o průmĕru 6 mm. Mezní napĕtí – 550 kg