V Glasdonu se zajímáme o naše životní prostředí a zavázali jsme se neustále zlepšovat naše environmentální výsledky. Pokračujeme v integraci udržitelné a etické praxe do našich každodenních činností a chceme být ekonomicky, environmentálně a sociálně odpovědným členem místní a globální komunity. Investovali jsme značné prostředky do pochopení našeho dopadu na životní prostředí a jsme akreditováni podle ISO 14001, mezinárodně uznávaného systému environmentálního managementu.

Jádrem našeho podnikání je poskytovat kvalitní produkty, které zlepšují veřejné prostory, zvyšují bezpečnost vody a silnic a chrání životní prostředí. Tyto produkty pomáhají komunitám, podnikům, školám a našim dalším zákazníkům praktikovat udržitelnost.

Kde je to možné, navrhujeme naše výrobky s využitím recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Neustále zkoumáme nové udržitelné technologie a výrobní procesy, abychom toho dosáhli. Drtivá většina našich výrobků je hrdě vyráběna a montována ve Spojeném království, což pomáhá zajistit, aby naše uhlíková stopa byla udržována na minimu.

Investujeme do inovace produktů do budoucna. Při navrhování nových produktů uvažujeme stálost v průběhu celého životního cyklu výrobku. Snižujeme spotřebu energie našich elektrických výrobků. Naše řada přepážek Rebound Signmaster™ je vybavena energeticky úspornými LED světlami s nízkým příkonem, které představují snížení spotřeby energie o 89 % ve srovnání se zářivkami. Důležitá je také delší životnost a kvalita. Naše řada osvětlení Lumino nabízí minimálně 50 000 hodin svícení. To eliminuje potřebu údržby, což má za následek úspory energie a uhlíku pro naše zákazníky.

Pracovní postupy

Náš firemní cestovní plán povzbuzuje zaměstnance, aby se účastnili videokonferencí nebo telefonních konferencí. Nabízíme také schéma pracovního cyklu, kde zaměstnanci mohou získat slevu na jízdní kola, která budou použita pro jízdu do práce.

Pokračujeme ve snižování papírového odpadu tím, že klademe důraz spíše na používání e-mailu než na poštovní komunikaci. Náš proces nakládání s odpadem povzbuzuje zaměstnance ke snížení, opětovnému použití a recyklaci odpadu - s využitím našich vlastních fantastických recyklačních stanic.

V celém našem dodavatelském řetězci klademe důraz na význam nákupu zboží, které má minimální dopad na přírodní zdroje a zabraňuje vykořisťování jednotlivců, komunit a organizací.

Naše budovy

Naše nové inovační a exportní centrum, které získalo „Blackpool Civic Trust Design in Excellence Award 2010“, bylo postaveno s využitím vysoce kvalitního solárního zasklení a využívá vysoce efektivní tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení budovy. Nadměrné teplo vznikající v budově se také využívá k ohřevu teplé vody. Budova byla postavena tak, aby byla o 30 % účinnější než současné normy pro únik vzduchu, a byla také testována a prokázala, že má energetické hodnocení o 20 % nižší než současný průmyslový standard pro nové kancelářské budovy. Pravidelně je sledováno používání vody a elektrické energie.

V lednu roku 2016 jsme na střechu Glasdon House nainstalovali solární fotovoltaický systém s špičkovém výkonu 30 kWp. Těchto 120 solárních panelů generuje kolem 25 000 kWh elektřiny za rok. Od instalace tohoto systému, klesla dodávka elektřiny ze státní sítě přibližně o 40 %. Přebytečnou obnovitelnou elektřinu ze solárních panelů pak dodáváme zpět do státní sítě.

V srpnu roku 2018 jsme dokončili rozšíření našeho Skladu 3 o dalších 21 000 ft2 (tedy 1951 m2). Na tuto novou výrobní a skladní budovu jsme přidali solární fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 157 kWp, skládající se z 584 solárních panelů, každý s nominální hodnotou 270 KW. Od instalace tento systém vygeneroval kolem 310 000 kWh elektřiny.

V listopadu roku 2019 jsme na náš Sklad 3 nainstalovali dalších 666 solárních panelů. To nám poskytlo dodatečný výkon 180 kWp ze solárních panelů a zvýšilo celkový výkon budovy na 337 kWp. Systém je ovládán nejnovějšími střídači SolarEdge a od nainstalování vygeneroval další 160 000 kWh elektřiny.

SOd prvního nainstalování solárních panelů v Glasdonu vygenerovaly kolem 590 000 kWh elektřiny, čímž bylo ušetřeno kolem 420 tun emisí CO2 vypouštěných do životního prostředí. Každý rok panely vygenerovaly kolem 320 000 kWh elektřiny, čímž bylo ušetřeno kolem 226 tun emisí CO2 vypouštěných do životního prostředí. Celkově Glasdon používá kolem 55 % elektřiny produkované z fotovoltaických solárních systémů a zbylých 45 % se posílá zpět do státní sítě, aby ji mohli používat i ostatní. Přes očekávaných 25 let životnosti panelů předpokládáme, že se sníží emise CO2 o více než 5000 tun.

Kromě udržitelných zlepšení provedených v našich zařízeních ve Spojeném království jsme také modernizovali systémy osvětlení v našem izolovaném skladu ve Virginii v USA na T5.