Venkovní prístrešky

At už je vaše použití jakékoliv, máme pro vás víceúčelový přístřešek, který bude odpovídat vašim požadavkům. Glasdon nabízí všestranná řešení pro venkovní kryty, od kuřáckých přístřešků a autobusových zastávek, až po vhodné kryty na popelnice.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Nabízíme velký výbĕr odolných venkovních přístřešků vhodných pro nejrůznĕjší použití, včetnĕ přístřešků pro kuřáky, autobusové zastávky a kryty na popelnice. Vysoce kvalitní materiály zajištují optimální výkon pro celoroční použití ve venkovních prostorech.

Pro úsporná řešení kuřácké přístřešky se podívejte na víceúčelový přístřešek Modus™. Modus se dá vhodnĕ přizpůsobit spoustĕ různým použití, je k dispozici ve dvou velikostech obsahující střešní, zadní, levý a pravý boční panel. Všechny panely jsou zasklené. Pro vysoce kvalitní přístřešky na popelnici si můžete vybrat Glasdon Juvbilee™ 240, který je schopen zastřešit kontejner s objemem až 240 litrů. Je ideální pro centra mĕst a centrální hotspoty. Případnĕ může Visage™ úspĕšnĕ ukládat kontejnery na třídĕný odpad až do objemů 1280 litrů.

Víceúčelové přístřešky Glasdon jsou k dispozici v tradičním vzhledu a moderních designech, které vyhovují jakémukoli místu a jsou nabízeny v různých barvách. Mezi oblíbené použití patří umístĕní přístřešků na autobusové zastávky, nádraží, na parkovištĕ, výstavní místa a prostory pro odpočinek ve školách a na pracovištích.

K vašemu vybranému přístřešku Glasdon nabízíme také řadu dalších produktů, včetnĕ odolných parkové lavičky. Pro místa, která jsou v blízkosti silnic nebo v krajinĕ, obsahuje náš sortiment i patníky pro zvýraznĕní okrajů silnic a působí jako upozornĕní na nebezpečí na travnatých plochách.