Venkovní odpadkové koše s popelníkem

Vytvořte čistý a bezpečný prostor pro kuřáky bez odpadků s koši s integrovanými popelníky od Glasdon. Tyto kombinace popelníků a košů umožňují účinnou segregaci odpadu na pracovišti a v dalších prostorech, především díky samostatným vnitřním přihrádkám pro nedopalky cigaret a smíšený odpad.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Venkovní nádoby na odpadky Glasdon s popelníky účinnĕ pomáhají udržet prostředí bez odpadků. Velké kapacity se samostatnými zásobníky pro odpad z cigaret a odpadky zajištují účinnou separaci odpadu, zatímco vysoce kvalitní materiály zajištují celoroční odolnost proti povĕtrnostním vlivům pro dlouhou životnost s nízkou údržbou.

Odpadkový koš s popelníkem Integro™ je vybaven samostatnými ocelovými vnitřními zásobníky pro odpadky a cigarety v jedné jednotce, která šetří prostor. Alternativnĕ je mnoho našich venkovních odpadových košů vybaveno také možností přidat popelník na stříšce nebo v otvoru. S různými dostupnými deskami a mřížkami jsou tyto nádoby na nedopalky ideálním řešením pro odpad.

Kompaktní, moderní design tĕchto venkovních popelníků s koši z nich činí obzvláštĕ vhodné zařízení pro vstupní prostory budov, mĕstská centra a venkovní prostory pro kuřáky. Dále nabízíme řadu venkovní popelníky, které jsou k dispozici jako volnĕ stojící nebo nástĕnné varianty.

Přemýšlíte o vytvoření venkovního vyhrazeného prostoru pro kuřáky? Nabízíme celou řadu produktů pro venkovní sezení včetnĕ nástĕnné opĕrky Carleton™,která může být pohodlnĕ namontována na stĕnu, aby se maximalizoval prostor ve venkovních prostorech. Spojte opĕrku s venkovním popelníkem Glasdon a přístřeškem pro kuřáky, aby byl kuřácký prostor plnĕ vybavený pro minimalizaci odhazování odpadu a maximalizaci pohodlí.

Pro více informací o tom, jak vám můžeme ve vašich prostorech pomoci s kuřáky, se můžete obrátit na náš tým odborníků na službĕ LiveChat ještĕ dnes!