Venkovní odpadkové koše

Kvalitní venkovní koše – to musí být Glasdon. Naše venkovní odpadkové koše nabízejí výbĕr stylů a kapacit potřebných pro jakékoliv venkovní prostředí. Od moderního až po tradiční styl si jsme jisti, že pro vaše prostory budeme mít správné řešení.

Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Nádoby Glasdon jsou ideální pro prevenci odhazování odpadu na zem na veřejných i soukromých místech. Náš sortiment venkovních košů na odpadky je ideální pro sbĕr odpadu v oblastech s vysokou mírou průchodu, včetnĕ parků, rekreačních prostředí a veřejných chodníků.

Všechny naše odpadkové koše podléhají přísnému testování kvality, aby bylo zajištĕno, že budou fungovat na optimální úrovni požadované pro externí použití. Vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost s odolností proti vandalismu a všem povĕtrnostním vlivům. Kapacita košů pro venkovní použití se pohybuje od malých 5litrových až po velké 80litrové, což vám umožní vybrat si koš, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám nebo potřebám vaší komunity.

Naše venkovní odpadkové koše navrhujeme tak, aby byly sladĕny s různými prostředími. Tam, kde je málo místa nabízíme upevnĕní na stĕnu, zábradlí nebo sloupek pro zajištĕní pevného upevnĕní koše na jeho místo. Pro trvalé nebo dočasné umístĕní je k dispozici také řada pozemních upevňovacích prvků. Další informace naleznete v příručce k upevňování odpadkových košů.

V místech, kde může být problém s cigaretovými nedopalky můžete do otvoru koše přidat prvky pro kontrolu kouření, jako např. plechovou desku, nebo můžete namontovat popelník na stříšku vybraného koše. Alternativnĕ může být vhodnĕjší jedna z našich kombinací venkovních popelníků s košem.

Naše venkovní odpadkové koše jsou navrženy s různými velikostmi, barvami a styly, které nabízejí jak odolnost, tak jedinečnost. S polymery nabízejícími dřevĕný efekt, tradiční a moderní vzory, a také odpadkové koše ve tvaru zvířat, máme k dispozici venkovní koše na odpadky, které lze integrovat s jakýmkoliv okolím, jako jsou školy, centra mĕst a venkovní prostory firemních budov.