Nádoby Nexus® 140 L na třídĕní odpadu

Nádoby Nexus® 140 L na třídĕní odpadu jsou ideální pro sbĕr velkého objemu recyklovatelného i nerecyklovatelného odpadu na rušných místech.
Potřebujete pomoc? Najděte nejoblíbenější produkt pro vaše odvětví.

Nádoby Nexus® 140 L na třídĕní odpadu nabízí široký výbĕr typů třídĕného odpadu a díky velké kapacitĕ jsou ideální jako centrální recyklační bod pro schémata odpadového hospodářství.

Zcela odstranitelné dveře minimalizují potřebu zvedat tĕžké pytle při vyprazdňování koše a je možné si pořídit dodatečnou sadu koleček, která umožní jednoduché přemistování nádoby na třídĕní odpadu.