Novinky

Pochopení plastu k respektování Zemĕ

Vyřazený, nesprávnĕ likvidovaný a nerecyklovaný plast se stal problematickým a ohrožuje celé ekosystémy.

Slabost plastu v přírodnĕ je dnes jeho síla v naší průmyslové společnosti.

Syntetický materiál vyrobený z celé řady organických polymerů se začal hromadnĕ vyrábĕt před šedesáti lety *. Značnĕ odolný plast je odolný vůči extrémním prostředím a vĕtšinĕ chemikálií po dlouhou dobu.

Poskytuje bezkonkurenční jedinečnost designu v širokém rozsahu provozních teplot, nabízí vysoký pomĕr pevnosti k hmotnosti a tvrdost, ale je také flexibilní s výhodami, které nepřekoná žádný jiný materiál.

Vyhodý recyklace plastů


Plast se stal nezbytným materiálem a je nepopíratelnĕ prospĕšný pro pokrok společnosti, přispívá k lékařským aplikacím, účinnosti automobilů a distribuci zboží.

Průzkumy odpadů z pláže nám však ukázaly, že vĕtšina plastového odpadu je v zásadĕ tvořena jednorázovými ** „konzumními předmĕty“, jako jsou plastové lahve, brčka, vatové tyčinky a obaly potravin.

Pochopení plastu k respektování Zemĕ

Klíčem k lepší budoucnosti bez plastového odpadu jsme tedy my.

My jako jednotlivci, odpovĕdní výrobci, tvůrci pravidel, spotřebitelé, rodiny, my jako lidské bytosti.

A právĕ teď, jako kolektivní „my“, prostĕ nedĕláme dost.

Ale vĕci se mohou zmĕnit...

Víme, že nĕkteré termosetové plasty *** nelze vůbec recyklovat. Je to kvůli jejich molekulárním vazbám, které se teplem netaví, ale hoří.

Naprostá vĕtšina termoplastických výrobků, které v našem každodenním životĕ používáme, však lze recyklovat a znovu použít.

Globálnĕ jsme vytvořili 8,3 miliardy metrických tun plastu od zahájení výroby materiálu a neuvĕřitelných 91 % nebylo recyklováno.

Zcela zřejmĕ potřebujeme radikálnĕ zlepšit schopnost recyklovat plasty a zlepšit naše zvyky recyklace plastů, abychom chránili naši planetu.

Jako odpovĕdný výrobce chápeme naši roli v rámci kvality, recyklovatelnosti a regeneraci materiálů a výrobků, které navrhujeme. Zároveň je naší povinností zajistit, aby naše výrobní procesy nemĕly negativní dopad na životní prostředí.


Pochopení plastu k respektování Zemĕ

Takže když je nyní povĕdomí o problému s plasty jasné, pojďme posílit také pochopení plastových materiálů a řešení, která máme momentálnĕ k dispozici, protože výhody recyklace plastů jsou pro nás všechny k nezaplacení.

úterý 5. listopadu 2019