Od skromných počátků po 60 let pokroku

Před 60 lety malá společnost přesvědčená o potenciálu plastového materiálu prodala místnímu orgánu značku „stop“, která nikdy nepotřebovala přemalovat. Tato společnost byla Glasdon. Glasdon byla v té době průkopníkem v používání plastových materiálů pro silniční značky a pouliční nábytek, které nabízely nízké náklady a dlouhou životnost ve srovnání s konvenčními materiály. Použití nízko údržbových plastů pro tyto účely bylo časnou ukázkou inovativního stylu, který je dodnes charakteristikou této společnosti. V současné době, s pokračujícím zaměřením na průkopnický design výrobků, zůstává Glasdon vůdčí firmou na trhu v oblasti dodávek, které chrání ekologii a jsou pro ni bezpečné.

Naše historie
>