Často kladené dotazy

Priorizujte odpadové hospodářství v prostředí zamĕřeném na volnočasové aktivity

Efektivní program odpadového hospodářství povzbuzuje návštĕvníky, aby využívali koše, udržovali vaše prostředí čisté, bezpečné a esteticky vkusné. Co je důležitĕjší, že účinná iniciativa odpadového hospodářství také sníží náklady vaší firmy.

Snížení odpadu může být pro firmy ekonomicky výhodné mnoha způsoby, například snížením nákupních a provozních nákladů, snížením nákladů na skladování a zvýšením příjmů z recyklace.

Rozsah systémů nakládání s odpady dostupných v Glasdonu

Náš populární Nexus City 140, Eco Nexus 85 a Glasdon Jubilee 110

Zohlednĕním následujících klíčových prvků můžete zvýšit míru recyklace a snížit náklady:

Spojte nádoby na třídĕní odpadu a odpadkové koše dohromady

Jedním ze způsobů, jak podpořit návštĕvníky, aby odpovĕdnĕ recyklovali, je umístĕní recyklačních nádob a nádob na odpadky dohromady. Výzkum Výzkum z Chicaga zjistil, že přesnost recyklace je vyšší v recyklačních koších, které jsou v blízkosti odpadkového koše. Návštĕvníci budou spíše recyklovat, pokud budou recyklační koše jasnĕ umístĕny vedle bĕžných popelnic.

Můžeme poskytnout širokou škálu nádob na odpad a recyklačních košů, které snižují šanci nesprávné recyklace bez toho, aniž by byl ohrožen design nádoby.

Použijte jasné značení

Návštĕvníci pravdĕpodobnĕ vĕnují jen minimální pozornost tomu, co vyhazují. Použitím jasného, stručného, barevnĕ značeného nápisu a velkých nálepek bude typ odpadu snadno identifikovatelný. To vám také pomůže zvýšit míru recyklace ve vašem prostředí.

Montáž Odpadkového koše Glasdon Jubilee™ 110 L

I přes štíhlý design nabízí odpadkový koš Glasdon Jubillee 110L vysokou kapacitu a všestranné řešení pro odpad.

Na tvaru a velikosti záleží

Vezmĕte v úvahu typ odpadových nádob, které potřebujete pro vaše prostředí, zamĕřené na volný čas. Máte-li každý den tisíce návštĕvníků, bylo by vhodné využít velkokapacitní nádoby na odpad, které pojmou velké množství odpadu a sníží frekvenci vyprazdňování. Odpadkové koše nabízíme v mnoha tvarech a velikostech, takže se ujistĕte, že vybíráte ten nejlépe přizpůsobený odpadkový koš pro vaše prostředí.

Vhodnost je klíčová

personalizovany priklad dvojice nexus

Je pravdĕpodobné, že návštĕvníci budou chtít rychlé řešení, pokud jde o likvidaci jejich odpadu. Zajištĕním dostatečného počtu odpadkových košů, venkovních popelníků a recyklačních nádob v okolí zvýšíte pravdĕpodobnost správné likvidace odpadu. Výzkum zjistil, že se zvyšující se vzdáleností mezi venkovními odpadkovými koši roste i frekvence odpadků odhozených na zem.

Přidejte motivační zprávy

Můžete povzbudit návštĕvníky, aby řádnĕ likvidovali odpad pomocí poutavých motivačních zpráv na vámi vybraném vnitřním nebo venkovním odpadkovém koši. Podívejte se, jak by mohl vypadat vámi přizpůsobený Odpadkový koš Nexus® 200 L na obrázku!

U nás v Glasdon nabízíme různé odpadkové koše a recyklační nádoby, které lze přizpůsobit logem vaší společnosti, brandingem nebo motivačními zprávami, prostřednictvím našeho procesu brandingu a personalizace. Nejenže personalizace zvýší pravdĕpodobnost, že lidé použijí vaše odpadkové koše pro zamýšlené využití, ale také poskytuje skvĕlý způsob další propagace a rozpoznání vaší značky.

Chcete-li se dozvĕdĕt více o tom, jak vám naše produkty pro odvĕtví s volným časem mohou pomoci vytvořit ekonomicky a ekologicky prospĕšný program odpadového hospodářství – promluvte si s námi přes službu LiveChat.

čtvrtek 19. září 2019