Často kladené dotazy

Návod na uchycení odpadkových košů a nádob na třídění odpadu

Základem je ujistit se, že jste vybrali správné upevnění pro zabezpečení vybraného odpadkového nebo recyklačního koše. Ne vždy je to snadné. Tento návod jsme vytvořili, abychom Vám pomohli vybrat vhodné upevnění na dané místo pro Vaši nádobu na odpad.

Návod na upevnění odpadkových a recyklačních košů Zde si stáhněte náš Návod na upevnění odpadkových a recyklačních košů. Zdarma..

Zde vyberte rychlý odkaz na vybranou možnost upevnění:
... nebo si přečtěte celého našeho průvodce o upevnění pro odpady a recyklační koše.

Uzemňovací upevňovací šrouby (A) & (B)

zajišťují koš a vyžadvují minimální místo na podkladu.
Uzemňovací upevňovací šrouby (A) & (B)

Využitím pozemních upevňovacích prvků umožníte, aby byly Vaše koše trvale připevněny na svém místě. Upevňovací šrouby se zasunou do upevňovacích otvorů v základně nádoby. Ty se dále nasunou do čerstvě vyvrtaných otvorů v zemi, což umožní bezpečné připevnění nádoby k povrchu.

Nabízíme uzemňovací šrouby pro betonové základy (A), dále i uzemňovací šrouby pro dlažební desky (B), aby bylo možné bezpečně umístit vybrané odpadkové koše na různá místa.

Doporučujeme používat upevnění do země vždy, když je to možné. Jde o další zabezpečení košů na daném místě, navíc brání působení vandalů, krádeži nebo neautorizovanému odstranění.

Uzemňovací upevňovací šrouby jsou dostupné pro použití v rámci naší široké nabídky venkovních kontejnerů. Dodávány jsou s odpovídajícími návody, díky čemuž se správně naistalují u vybraných odpadkových košů.

Uzemňovací šrouby (A) & (B)

Vyžaduje se pozemní práce
Poskytují dodatečnou
Ideální pro externí použití
Šrouby pro betonové základy (A) nebo dlažební desky (B)

Kotvy do betonu (nastavitelná hloubka) (C)

Používají se k překonání omezení hloubky země, k optimalizaci zabezpečení, pružnosti a odstranění povrchových šroubů (při vyjmutí přihrádky).
Kotvy do betonu (nastavitelná hloubka) (C)

Betonové kotvy (C) nabízejí maximální bezpečnost a flexibilitu. Toto upevnění kombinuje betonovou směs a upevňovací šrouby pro zajištění vybraného venkovního odpadkového koše na jeho místo.

Kotvy do betonu Glasdon mají nastavitelnou délku. To je výhodou při přizpůsobování v závislosti na hloubce zemského povrchu. To umožňuje snadné vyjmutí a výměnu koše při. Zároveň se snižuje riziko pádu, které by vznikalo kvůli povrchovým šroubům.

Díky tomu jsou betonové kotvy také vhodné na místa, kde mají být koše umístěny pouze dočasně nebo sezónně nebo jde o nově vyvíjená místa. Zároveň poskytují robustní a mimořádně bezpečné upevnění.

Při instalaci vybraného koše je nutné nejprve vyhrabat otvor v zemi, kam se koš umístí. Tento otvor se musí posléze vyplnit betonem a upevňovací kotvy (s připevněným košem) by měly být před vložením do betonové směsi nastaveny do požadované polohy. To by mělo umožnit, aby základna nádoby na odpad byla umístěna v jedné rovině se zemí.

Využití nastavitelných hloubkových kotev v betonu zajistí vyšší bezpečnost pro Vámi zvolený odpadkový nebo recyklační koš. Zejména se zlepší odolnost proti vandalismu nebo krádeži.

Při montáži odpadkového koše s kotvami do betonu vždy dodržujte přiložený návod k použití.

Betonové kotvy (Nastavitelná hloubka) (C)

Vyžaduje se pozemní práce
Zvyšuje zabezpečení proti vandalismu a krádeži
Ideální pro externí použití
Délka kotvy lze nastavit

Zapuštěné upevnění (D)

připevňuje koš k zemi, odstraňuje povrchové šrouby
Zapuštěné uzemnění (D)

Pro některé z odpadkových nebo recyklujících košů od Glasdon jsou k dispozici dodatečné upevňovací zařízení, která slouží k bezpečnému upevnění koše k zemi pomocí betonové směsi a upevňovacího držáku.

Podzemní upevňovací prvky zajišťují bezpečné uchycení. Nad povrch země nečouhají žádné šrouby či upevnění. To znamená, že pokud je odstraněn koš, pak na jeho místě nezůstanou žádné vyčnívající předměty, díky čemuž se eliminuje riziko zakopnutí.

Pro instalaci je upevňovací držák umístěn uvnitř otvoru, ve kterém by měl být horní okraj držáku zarovnán s povrchem země. Tento otvor je pak vyplněn betonem. Jakmile je beton nalit, musí být šrouby vyjmuty z nástroje a pak znovu zasunuty do základny zásobníku (jakmile jsou na místě), aby bezpečně upevňovaly k zemi.

Tyto upevňovací prvky do povrchu země také zajišťují další zabezpeční proti krádeži nebo neoprávněnému použití. Díky tomuto bezpečnému upevnění lze koš v případě potřeby vyjmout a znovu umístit.

Zapuštěné upevnění (D)

Vyžaduje se pozemní práce
Zvyšuje zabezpečení proti vandalismu a krádeži
Ideální pro externí použití
Minimalizuje riziko zakopnutí po vyjmutí koše

Upevňovací systém Ground-Lock™(E)

zajišťuje koš na jemném nebo nezpevněném povrchu
Upevňovací systém Ground-Lock ™(E)

Glasdon Ground-Lock uzemňovací systém je doporučen při umístĕní odpadkového nebo recyklačního koše na mĕkkém nebo nezpevnĕném povrchu bez toho, aniž by se musela vykopat nebo betonovat zemĕ.

Ground-Lock systém nabízí unikátní zamykací možnost 'odstranĕní a přemístĕní' , která zamkne upevňovací tyč do zemĕ a silnĕ ji upevní. Díky této možnosti může být upevnĕní následnĕ odpojeno a při budoucí potřebĕ znovu umístĕno.

Ground-Lock upevňovací systém je umístĕn do zemĕ a je zapotřebí použít upevňovací Ground-Lock tyč, k úspĕšnému zajištĕní systému na místo. Koš je poté připevnĕn k systému použitím poskytnutých upevňovacích šroubů pro bezpečnou instalaci. (Jedna upevňovací tyč je doručena zdarma ke každým třem objednaným Ground-Lock upevňovacím systémům, je také možné zakoupit samostatnou upevňovací tyč za dodatečnou cenu)

Glasdon Ground-Lock upevňovací systém je doručen s příslušným instruktážním manuálem a je dostupný k vĕtšinĕ našeho sortimentu odpadkových a recyklačních košů.

Upevňovací systém Ground-Lock™(E)

(Vyžadován nástroj Ground-Lock Fixing)
Vyžaduje se pozemní práce
Zvyšuje zabezpečení proti vandalismu a krádeži
Ideální pro vnější použití na měkkém nebo nezpevněném povrchu
Jedinečný systém zamykání, možnost „odstranit a přemístit“

Externí (F) a vnitřní (G) předřadníky

stabilizují koš přidáním váhy k základně

Použití vyváženého předřadníku je ideálním řešením pro zajištění odpadkového nebo recyklačního koše na požadovaný povrch bez nutnosti zemních prací.

Externí předřadník Vnitřní předřadník (G)

Externí předřadník (F) je vážený sokl, který je připevněn k základně kontejneru tak, aby poskytoval mimořádnou stabilitu. Univerzální lisovaný podstavec, vyrobený ze 100% recyklovaného plastu, je k dispozici pro většinu našich odpadků a recyklačních košů. Některé koše Glasdon mohou být k dostupné s předřadníky vyrobenými z betonu, gumy nebo kovu, v závislosti na stylu zvoleného zásobníku a požadované hmotnosti. Sokl je upevněn na vnější straně odpadů a recyklačního koše tak, aby se vytvořil vnější balast.

Vnitřní předřadník (G) je také způsob, jak přidat ke kontejneru dodatečnou hmotnost. V tomto případě se však přidává hmotnost do vnitřku nádoby. Odpad nebo recyklační koše se naplňují buď betonem nebo pískem o stanovené hmotnosti. Díky tomu se vytvoří vnitřní balast a koš přilne k zemi.

Vnější a vnitřní předřadníky jsou k dispozici v různých hmotnostech. Záleží na odpadkovém nebo recyklačním koši, ke kterým se mají připojit. Jsou vhodné pro vnitřní nebo venkovní nádoby, které se umisťují na podlahy, do kterých se nedá vrtat nebo je upravovat.

Externí předřadník (F)

Vnitřní předřadník (G)

Vyžaduje se pozemní práce
Ideální pro vnější nebo vnitřní použití
Připevněn k vnější základně koše
Vyžaduje se pozemní práce
Ideální pro vnější nebo vnitřní použití
Usazuje se do základny koše

Zabetonování (H)

zasune základnu zásobníku přímo do betonu, aby se trvale upevnila k zemi
Zabetonování (H)

Pro montáž odpadového koše nebo nádoby na třídění odpadu do země bez použití upevňovacích šroubů nebo držáků je možné použít betonáž.

Podobně jako při upevňování betonu v kotvách, i možnost upevnění betonu v betonu používá betonovou směs k bezpečnému upevnění přihrádky k zemi. V tomto případě je základna samotného kontejneru zasazena do betonového základu, bez nutnosti upevnění šroubů nebo kotev.

Betonování je vhodné pro nádoby na odpad, které byly speciálně navrženy pro instalaci s tímto způsobem upevnění. Tato metoda je ideální při trvalém upevnění odpadových košů a nádob na třídění odpadu na konkrétní místo. Snižuje se riziko jejich odstranění.

Betonování zajišťuje zvýšenou odolnost vůči vandalismu a krádeži pro Vámi vybrané odpadkové koše nebo nádoby na třídění odpadu.

Zabetonování (H)

Vyžaduje se pozemní práce
Zvyšuje zabezpečení proti vandalismu a krádeži
Ideální pro externí použití
Základna zásobníku je umístěna přímo v betonu(šrouby nejsou nutné)

Volně stojící základna (I)

Poskytuje dodatečnou stabilitu tam, kde nelze vhodně využít zemních prací
Volně stojící základna (I)

Tam, kde se nehodí upevnění do země, může být skvělou alternativou Volně stojící základna.

Volně stojící základna je rovná a hladká plošina, kterou lze připevnit na spodní stranu odpadkového koše nebo nádoby na třídění odpad pomocí upevňovacích šroubů.

Na rozdíl od vnějšího předřadníku není vážená základna volná. Poskytuje rovnou, stabilní základnu pro zásobník, což umožňuje jeho umístění na vhodném místě.

Volně stojící základna je určena pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí a může být umístěna na povrchy jako mramor nebo dřevěné podlahy.

Tento způsob upevnění je vyžadován pro odpadkové koše nebo nádoby na třídění odpadu tam, kde nelze použít upevnění do země, ale na druhou stranu je nutné zvýšit stabilitu kontejneru.

Volně stojící základna (I)

Vyžaduje se pozemní práce
Ideální pro mramorové nebo dřevěné podlahy
Ideální pro vnější nebo vnitřní použití
Poskytuje stabilní základnu pro zásobník

Pro některé naše odpadkové koše nebo nádoby na třídění odpadu mohou být k dispozici alternativní možnosti upevnění.
Potřebujete-li pomoc nebo radu při výběru správného upevnění odpadkového koše, tak nás neváhejte kontaktovat, nebo využijte náš LiveChat na webových stránkách!

pondělí 7. března 2022