Často kladené dotazy

Jakou velikost záchranného plováku potřebuji?

Záchranné plováky pro vodní bezpečnost jsou k dostání ve dvou standardních velikostech – průmĕr 24” nebo 30”. Tyto záchranné kruhy jsou vhodné pro použití na jakémkoli místĕ, kde velké plochy vody mohou představovat nebezpečí – například u pláží, jezer, bazénů, přístavů nebo čističek odpadních vod.

Záchranné plováky Glasdon plnĕ vyhovují standardům kapitoly III pro záchranná zařízení podle kódu LSA (Life-saving Appliance) (SOLAS, 1974).

Jednou z otázek, které často dostáváme, je „Jakou velikost záchranného plováku potřebuji?“

Abychom vám mohli odpovĕdĕt na tuto otázku a vybrat nejvhodnĕjší řešení pro vaši lokalitu, prozkoumali jsme výhody a úvahy pro obĕ velikosti záchranářských plováků.

Při výbĕru vodní záchranné pomůcky je třeba vzít v úvahu tři faktory:

  • Jak daleko a přesnĕ může být produkt hozen?
  • Jak snadné je nést produkt na dlouhé vzdálenosti před použitím, je-li to nutné?
  • Jak moc nadvznáší záchranný kruh při používání?

Záchranný kruh 600 s průmĕrem 24”

Vnĕjší průmĕr 24” kruhu mĕří 605 mm a váží 2,7 kg.

Tato lehká konstrukce usnadňuje přenášení na dlouhé vzdálenosti, přesto však doporučujeme umístit kruhy v pravidelných intervalech poblíž vodních ploch, aby se zkrátila doba reakce.

Pokud je hozen, dokáže 24” záchranný kruh, díky malé konstrukci, doletĕt do vzdálenosti mezi 10-15 metry.

Snadné použití kruhu nabízí ideální použití u řek, jezer a různých pláží, kde je zapotřebí záchranný kruh házet.

I přesto, že může být malý, poskytuje 24'' záchranný kruh dostatek vztlaku na podporu jednoho zachraňovaného ve vodĕ po určitou dobu.

Záchranný kruh


Záchranný kruh 750 s průmĕrem 30”

Vĕtší 30“ kruh (710 mm vnĕjší průmĕr) má omezenĕjší rozsah házení.

V důsledku toho by se tento záchranný kruh mĕl ideálnĕ používat v oblastech, kde je vertikální sráz k vodĕ.

Místa pro 30” záchranný kruh mohou zahrnovat mola, přístavní zdi, vodní nádrže nebo lodní paluby.

Vĕtší velikost 30” kruhu poskytuje dodatečnou výhodu zlepšeného vztlaku a schopnosti podporovat více zachraňovaných najednou.


Další užitečné funkce

Oba 24” a 30” záchranné kruhy jsou jasnĕ zbarvené a mají retro-reflexní pruhy, které zvyšují viditelnost záchranného kruhu, což napomáhá zachraňování za zhoršených svĕtelných podmínek nebo v noci.

Mezinárodní oranžová barva a reflexní pásy splňují předpisy SOLAS 74/83 a zajišťují, že splňují bezpečnostní normy pro zařízení na záchranu ve vodĕ.

Záchranné plováky Glasdon jsou vyrobeny z odolného polyethylenu, který nabízí dlouhou životnost i v nejnepříznivĕjších podmínkách, pevnost, odolnost a nenáročnou údržbu.

Záchranné kruhy jsou také dodávány s 30m (průmĕr 8 mm) házecím lanem.

B-Line


Alternativní zařízení na záchranu ve vodĕ: Záchranný plovák B-Line™

Záchranný plovák B-Line™ je lehké vodní záchranné zařízení určené k delšímu a přesnĕjšímu házení k zachraňované osobĕ. B-Line může být hozen až do 30-ti metrů a poskytuje zachraňovanému dostatek vztlaku, aby mohl být pomocí 31 metrového lana opatrnĕ navinut zpĕt na břeh. To pomáhá redukovat paniku a umožňuje obnovení pravidelného dýchání.


Skladování vodních záchranných prostředků

Glasdon také poskytuje silné kryty pro bezpečné skladování životnĕ důležitých vodních bezpečnostních zařízení.

Kryty pro záchranné kruhy Guardian™ jsou vyrobeny z koroze odolného materiálu Durapol™, který nabízí odolnost vůči povĕtrnostním vlivům a vandalismu.

Glasdon Lifebuoy Housings

Guardian 600 je také k dispozici ve dvou velikostech a může pojmout 24" záchranný kruh nebo až dva záchranné plováky B-Line.

Univerzální Guardian 750 pojme buď dva záchranné plováky B-Line™, jeden 30” záchranný kruh nebo 24” záchranný kruh.

Kryty na záchranné kruhy Guardian jsou vybaveny inovativním systémem rychlého uvolnĕní lana Ropemaster™, který umožňuje rychlé uvolnĕní kruhu a lana jednou rukou, čímž se bĕhem pokusu o záchranu ušetří každá vteřina. Ukazatel použití na držáku také umožňuje zjistit, zda byl kryt otevřen, což umožňuje rychlou a snadnou kontrolu.

Pro kryty na záchranné kruhy je k dispozici celá řada možností upevnĕní, takže jej lze bezpečnĕ umístit na nejvhodnĕjší místo.

Zjistĕte více o sortimentu vodních záchranných pomůcek Glasdon.

Případnĕ chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

pondělí 9. září 2019