Často kladené dotazy

Jaké výhody přináší recyklace?

Udržitelnost a recyklace jsou pro malé i velké organizace prioritou. Čím dál více lidí se zajímá o ochranu životního prostředí (dle studie společnosti TNS 95% z nás) a je tedy velice důležité zavádĕt v kancelářích ekologičtĕjší praktiky. Začlenĕní recyklačních košů do kanceláří může být prospĕšné v mnoha ohledech - jaké konkrétní výhody tedy recyklování přináší?

Jaké výhody přináší recyklace


Winter Safety Tick Box

Snížení výdajů


Mnoho organizací podceňuje náklady spojené s likvidací jejich odpadu. Zavedení recyklačního programu v kanceláři vám může pomoci kompenzovat výdaje spojené s drahým zpracováním a způsobem likvidace odpadu. Pokud máte cenné recyklační materiály, jako jsou například hliníkové plechovky nebo karton, mohli byste pořízením recyklačních košů na tyto materiály ušetřit peníze, i přesto že pro vás doposud likvidace tĕcho materiálů představovala výdaj. Poskytujeme širokou škálu recyklačních košů, které vám pomohou vytvořit úspĕšný a koordinovaný recyklační program.


Winter Safety Tick Box

Pomoc životnímu prostředí


Podle neziskové společnosti Wrap, činí 60-80 % kancelářského odpadu papír. Recyklace bĕžných kancelářských potřeb, jako je papír, plechovky a plastové láhve, redukuje nutnost produkce nových materiálů. To napomáhá snížení spotřeby energie a zdrojů, které jsou spojeny s procesy tĕžby a vzniku materiálu.


Winter Safety Tick Box

Rozšíření společnosti


Výzkum provedený společností PWC ukázal, že lidé, kteří hledají práci, jsou více přitahování k organizacím, které mají udržitelné praktiky. Dle výzkumu chce 65 % lidí pracovat pro organizaci s vysokým sociálním svĕdomím. Zavedení ekologičtĕjších postupů, jako například recyklace, může pomoci s růstem zákazníků tím, že zaujmete a udržíte vĕtší počet lidí, kteří se zajímají o zamĕstnání.


Winter Safety Tick Box

Pozvednutí vaší značky


Udržitelnost je pro zákazníky často důležitým faktorem. Studie společnosti TNS ukázala, že 70 % procent britských účastníků má zájem o získání podrobnĕjších informací o tom, které značky mají praktiky šetrné k našemu prostředí. Zajistĕte, aby se vaši zákazníci dozvĕdĕli o vašich recyklačních praktikách. Když budete s veřejností sdílet svou oddanost recyklaci, získáte vĕrnost nových i stávajících zákazníků a také zlepšíte své vztahy se zainteresovanými osobami.


Doporučené produkty pro recyklaci na pracovišti:

Eco Nexus® 60 L na nápojové kartony recyklace

smíšený recyklační koš

Flexibilní umístĕní

Skryté uchycení na pytle

Výbĕr z nĕkolika grafických provedení

Zjistĕte více
Nexus® 30 L na duverné dokumenty

pro diskrétní recyklaci papíru

Ideální do kanceláří a zasedacích místností

Obsahuje zámek na klíč

Výbĕr z nĕkolika grafických provedení

Zjistĕte více
Eco Nexus® na kelímky

recyklační koš na kelímky

Má postranní nádrž na zbytkové tekutiny

Moderní a stylový vzhled

Ideální pro umístĕní k automatům s nápoji

Zjistĕte více
Nexus® 140 L na recyklace plastu

smíšený recyklační koš

Vysoká kapacita

Na výbĕr jsou různé typy odpadu

Ideální do společných prostorů

Zjistĕte více
Jste připraveni stát se organizací, která se k našemu prostředí chová šetrnĕ?
Napište nám dotazy@glasdon.com
Požádat o zpĕtné zavolání
LiveChat na webových stránkách Sources:
* https://www.tnsglobal.co.uk/sites/tns-uk/files/TNSUK_GreenShoots2014Feb19.pdf
** http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/A%20recycling%20guide%20for%20offices.pdf
***http://pwc.blogs.com/files/future-of-work-report-1.pdf

středa 31. července 2019