Často kladené dotazy

Jaké materiály používá Glasdon pro své posezení a lavičky

Snažíme se vyrábĕt produkty nejvyšších možných standardů za použití nejlepších dostupných materiálů – náš výbĕr posezení není výjimkou. Naše lavičky jsou vyrábĕny z pečlivĕ vybraných materiálů, které vydrží velkou zátĕž a udrží si vysokou kvalitu po celou dobu své životnosti.


  • Enviropol® Materiál

Enviropol se vyrábí převážnĕ z produktů obsahujících polyethylen a polypropylen, které byly předtím použity konečnými spotřebitely. Tĕmito produkty jsou například sáčky, hrnce, misky, tácy a další produkty, z nichž převážná vĕtšina tvoří jednorázové plasty.

Například laťky Enviropol na Piknikový stůl Pembridge™ mohou obsahovat až 102 420 recyklovaných plastových víček*.

Enviropol je na konci svého životního cyklu 100% recyklovatelný. Použití materiálu Enviropol pro venkovní posezení nabízí mnoho výhod. Nabízíme možnost výběru lamel Enviropol na mnoha našich lavičkách a jiném posezení.

Tloušťka, pevnost a odolnost vůči povĕtrnostním vlivům materiálu Enviropol zajistí dlouhou, prakticky bezúdržbovou životnost, po dobu které zachovává přírodní barvu (k dispozici buď v hnĕdém nebo černém provedení) a nevyžaduje žádnou nátĕrovou ani povrchovou úpravu.

Materiál je odolný vůči působení chemikálií a je odolný vůči vodĕ, mrazu a vĕtšinĕ korozivních látek.

Výběrem výrobku, který používá recyklované materiály, dochází k přímému snížení emisí. To znamená snížení o 1,3-2,8 tuny CO² na tunu plastu vyrobeného z recyklovaného materiálu ve srovnání s původními materiály (v závislosti na typu plastové pryskyřice**). Volba produktu z recyklovaného materiálu tedy vytváří podstatně menší uhlíkovou stopu.

Lavicka Lowther™ s operadlem

[L - R: Hnĕdý Enviropol, Černý Enviropol, Timberpol laťky pro Lavicka Lowther™ s operadlem]

  • Timberpol® Materiál

Timberpol nabízí dřevĕný vzhled, není však zatĕžován obvyklými nevýhodami dřeva, protože nehnije, neštípe se a je bez uzlů.

Stejnĕ jako v případĕ Enviropolu, jde o udržitelnou možnost, která se vyrábí minimálnĕ 70 % z recyklovaných pilin z tvrdého dřeva (které by se jinak vyhodily) a recyklovaného polypropylenu.

Stejnĕ jako u všech výrobků obsahujících přírodní dřevo, dojde k nepatrnému přirozenému vyblednutí barvy. Protože však Timberpol zachovává přírodní barvu, nevyžaduje žádný další nátĕr ani lakování.

Jde o neobvykle všestranný, odolný a silný materiál, díky čemuž je ideální volbou pro výrobky určené na sezení.

  • Durapol® Materiál

Durapol je pevný, trvanlivý a robustní polymer, který vydrží extrémní teploty. Tento vysoce kvalitní materiál je k dispozici v různých variantách, které zachovávají přírodní barvu, neštípou se, nerezaví a nikdy nemusí být natřeny.

Durapol se používá pro širokou škálu dĕtského posezení Glasdon, včetnĕ Dĕtské lavičky Munchy™.

Kombinací odolnosti proti povĕtrnostním vlivům, odolnosti proti korozi a vynikající pevnosti je tento materiál ideální pro celoroční venkovní použití. Nároky na údržbu jsou minimální. Durapol je také na konci své dlouhé životnosti kompletnĕ recyklovatelný.

Vandalex Material Lamely

  • Vandalex® Materiál

Vandalex je hliníková slitina, která disponuje zvýšeními absorpčními vlastnosti při nárazu a odolností vůči ohni. To znamená, že pro laťky z materiálu Vandalex je mnohem nižší pravdĕpodobnost, že budou v průbĕhu času poškozeny vĕtší hmotnostní zátĕží.

Vandalex je dostupný v různých barvách (svĕtlé dřevo, tmavé dřevo a černá) a má eloxovaný povrch, což znamená, že nebude nikdy potřebovat nátĕr, nerezaví a snadno se čistí.

  • Tvrdé dřevo s certifikátem FSC®

Lesní správní koncil (FSC®) je mezinárodní organizace, jejíž posláním je podporovat zodpovĕdnou správu svĕtových lesů.

Všechny naše produkty na sezení z obsahující tvrdé dřevo pocházejí z plantáží certifikovaných společností FSC®. Tím se zajišťuje, že použité tvrdé dřevo je vytĕženo způsobem šetrným k životnímu prostředí, sociálnĕ prospĕšným a ekonomicky životaschopným.

  • Everwood™ Materiál

Používá se pro zakončení lavičky Elwood. Materiál Everwood kombinuje vzhled dřeva s dlouho trvanlivostí a nízkou údržbou polymeru.

Everwood je speciálně vyvinutá směs materiálu Durapol, která zdůrazňuje zrnitý vzhled dřeva. Na rozdíl od dřeva nevyžaduje žádné pravidelné povrchové úpravy, jako je barvení nebo lakování, a není ani ovlivnitelný slanou vodou, bakteriemi, hnilobou, plísní a hmyzem.

Everwood je navržen tak, aby vydržel extrémní teploty, snadno se čistil, a vyžadoval minimální údržbu. Na konci své dlouhé životnosti může být Everwood, stejně jako Durapol, zcela recyklován.

  • Nerezová ocel

Vysoce trvanlivý a robustní materiál, nerezová ocel, nabízí prvotřídní, vysoce kvalitní provedení pro vámi vybrané posezení nebo lavičku. Nerezová ocel se vyznačuje odolností proti povĕtrnostním vlivům, čímž se minimalizuje riziko degradace materiálu v důsledku koroze.

  • Armortec® nátĕr

Posezení a lavice Glasdon byly vytvořeny tak, aby odolaly veškerému počasí. Pro područky sedadel a rámy používáme různé odolné materiály a tam, kde se používá mĕkká ocel nebo litý hliník, doplňujeme výrobek nátĕrem Armortec.

Glasdon Armortec Nater

Hliníková područka potažená nátĕrem Armortec od Glasdon více informací o výhodách litého hliníku oproti litinĕ naleznete zde.

Armortec je nátĕr odolný vůči korozi, byl speciálnĕ vytvořen tak, aby prodlužoval životnost kovových výrobků a komponentů Glasdon používaných venkovnĕ.

Abychom prokázali výkon nátĕru Armortec, provedl náš tým pro zajištĕní kvality test, kde byla proti sobĕ na jedné stranĕ postavena ocel potažená standardním černým kovovým nátĕrem a na stranĕ druhé postavena mĕkká ocel ošetřená nátĕrem Armortec. Tento proces byl provádĕn opakovanĕ, do vzorků se mlátilo kladivem se snahou o odštĕpení nátĕru. Poté byla ocel umístĕna do kabin stříkajících sůl (extrémnĕ agresivní nástroj používaný k simulaci mnoholetého poškození okolím) po dobu šesti mĕsíců.

Závĕrečné výsledky ukázaly, že v případĕ standardního vzorku probĕhlo k poškození rzí šířící se pod nátĕr, povrchová úprava se odlupovala, a také byla ohrožena strukturální stabilita oceli. Vzorek ošetřený materiálem Armortec však vykazoval minimální známky koroze v nechránĕných místech a na rozdíl od standardního vzorku se rez nerozšířila.

Nátĕr Armortec vydržel pĕtkrát déle než standardní kovové barvy, které byly pro tento test použity.

Pro více informací ohlednĕ našich postupů při testování produktů a materiálů, se prosím podívejte níže na video o testování produktu Lavicka Elwood™ opĕradlem nebo si projdĕte náš YouTube kanál.


Máte-li nĕjaké otázky ohlednĕ toho, jaké materiály používáme, nebo byste chtĕli více informací ohlednĕ nabídky našeho posezení a laviček, prosím, podívejte se na naši webovou stránku nebo nás kontaktujte!
Napište nám email dotazy@glasdon.com | Požádat o zpĕtné zavolání | Chatujte s námi živĕ na naší webové stránce

pondělí 5. srpna 2019