Často kladené dotazy

Jak si vybrat odpadkový koš?

Uvĕdomujeme si, že požadavky na odpadové hospodářství se mohou v jednotlivých organizacích nebo prostředích zcela lišit. Proto dodáváme různé odpadkové koše, které budou vyhovovat všem stylům, rozpočtům a požadavkům.

Odpovĕdĕli jsme na nĕkteré z nejčastĕji kladených otázek, které vám pomohou rozhodnout se, které řešení je pro vás vhodné.

Projdĕte si níže praktického průvodce, který vám pomůže vybrat si odpadkový koš.FAQ: Jakou kapacitu si mám vybrat?

Glasdon nabízí širokou škálu venkovních odpadkových košů a od 25-ti litrů do 360-ti litrů.

Kapacita nádoby na odpad, kterou požadujete, bude záviset na zamýšleném umístĕní a frekvenci vyprazdňování. Pokud tedy hledáte jednotky pro oblasti s vysokým výskytem lidí, jako jsou nákupní a obchodní centra nebo turistické hotspoty, budete pravdĕpodobnĕ potřebovat nĕjaké nádoby s vĕtší kapacitou 200 až 360 litrů, abyste zachytili zvýšený objem odpadu na cestách.

Informace o maximální kapacitĕ najdete v průvodci odpadkového koše výše.


FAQ: Kolik údržby vyžaduje moje nádoba na odpad?

Kovové koše a plastové odpadkové koše vyrábíme z materiálů nejvyšší kvality.

Vĕtšina našich plastových odpadkových košů je vyrobena z materiálu Durapol® a vyžadují jen velmi nízkou údržbu.

Durapol je schopen odolat náročným povĕtrnostním podmínkám a také obsahuje UV tlumiče, které zpomalují přirozenou degradaci barev a prodlužují funkční životnost odpadkových košů. Tím se výraznĕ snižují náklady, které jsou často spojeny s čištĕním, údržbou a výmĕnnou venkovních odpadkových košů.

Vĕtšina našich kovových košů je vyrobena z oceli potažené materiálem Armortec®, který je odolný proti vandalismu, korozi a povĕtrnostním vlivům. To napomáhá prodloužit životnost našich kovových košů.

Jsme přesvĕdčeni, že naše koše jsou vyrábĕny na nejvyšší úrovni, a proto naše výrobky podléhají přísnému testování.


FAQ: Mohu si přizpůsobit své venkovní odpadkové koše?

Navrhujeme mnoho našich odpadových nádob s ohledem na personalizaci, které jsou označeny symbolem ve výše uvedeném průvodci.

To znamená, že na koše vaší organizace můžete přidat jedinečný dotek přidáním odznaku, loga nebo značky, jakož i nestandardní barvy, čímž vytvoříte požadovaný výsledek.


FAQ: Jaký vnitřní zásobník potřebuji?

Máme nĕkolik možností vnitřních zásobníků, z nichž si můžete vybrat v závislosti na zamýšleném umístĕní vaší nádoby na odpad.

Systémy retence pytlů jsou oblíbenou volbou, protože umožňují snadné umístĕní odpadkových pytlů, přičemž zajišťují, aby nebyla narušena estetika nádoby na odpad.

Nabízíme také pozinkované ocelové vnitřní zásobníky, které jsou nejvhodnĕjší pro použití v oblastech s možným požárem. Silné a pevné kovové zásobníky často obsahují úchyty pro snadnĕjší manipulaci a hygieničtĕjší vyprazdňování.

Naše robustní plastové zásobníky jsou navíc nejvhodnĕjší pro použití v korozivním prostředí, protože materiál nebude rezivĕt. Odolný polyethylenový materiál absorbuje nárazy bez ztráty tvaru a také je lehčí než jeho kovový ekvivalent.


FAQ: Jaké jsou výhody průhledné nádoby na odpad?

Chápeme potřebu řešení zamĕřených na bezpečnost v oblastech, kde je vyžadována vysoká bezpečnost a ostražitost.

Průhledné nádoby jsou často preferovány pro velké události a přepravní uzly, protože obsah lze snadno zkontrolovat.

Průhlednost odpadkových košů je také výhodná pro předávající uživatele, kteří mohou rychle identifikovat druh sbíraného odpadu. To může také pomoci snížit kontaminaci v rámci vašeho programu odpadového hospodářství.

Pro oblasti s vysokou bezpečností používáme Stojan na pytle Orbis™ s průhlednými vaky.


FAQ: A co požární bezpečnost?

Pro oblasti, kde je riziko požáru koše vyšší, nabízíme dvĕ volitelná řešení požární bezpečnosti na širokém výbĕru našich popelnic. Viz výše uvedený průvodce, kde je tento symbol požárního bezpečnostního zařízení zvýraznĕn.

  • Firexpire® je hasicí talíř, který lze namontovat do horní části vybraných venkovních odpadkových košů se stříškou. Pokud v nádobĕ na odpad vypukne oheň, speciální zařízení reagující na teplo uvolní talíř, který poté utĕsní zásobník a zbaví oheň kyslíku. Zařízení lze poté snadno resetovat na místĕ pouze pomocí šroubováku. Upozornĕní: Toto zařízení je určeno k použití pouze s kovovými zásobníky.
  • Firesafe™ je automatické protipožární zařízení namontované ve vršku venkovního odpadkového koše. Pokud v zásobníku vybaveném Firesafe dojde k požáru, zařízení se aktivuje. Působí podobnĕ jako automatický hasicí přístroj a vyžaduje pravidelnou kontrolu, zda je v provozuschopném stavu. Po aktivaci bude nutné zařízení vymĕnit.

FAQ: Jak dobře fungují vaše venkovní odpadkové koše při nízkých teplotách?

V rámci procesu zajišťování kvality, procházejí Glasdon produkty přísnými metodami testování. Mezi tĕmito testy jsou nádoby na odpadky vystaveny jak nízkým, tak vysokým teplotám, takže si můžeme být jisti, že budou fungovat i v tĕch nejextrémnĕjších povĕtrnostních podmínkách.


FAQ: A co kouření?

Široký výbĕr našich odpadkových košů nabízí další možnosti regulace kouření včetnĕ desek na otvoru a popelníků namontovaných na vršku. Tyto modely jsou ve výše uvedeném průvodci označeny tímto symbolem.


Chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

úterý 20. srpna 2019