Často kladené dotazy

Jak si vybrat nádobu na třídĕní odpadu?

Zakoupení správné nádoby na třídĕní odpadu pro vaše recyklovatelné materiály bude přínosem pro jakékoli odpadové hospodářství firmy. Uvĕdomujeme si, že pokud jde o recyklaci, každý má jiné potřeby a cíle, a proto dodáváme širokou škálu odpadkových košů na třídĕný odpad, navržených podle vašich požadavků a vkusu.

Product size comparison

Výbĕr recyklačních košů může být zdlouhavý proces, a proto jsme sestavili jednoduchého průvodce, který odpoví na nĕkteré z nejčastĕji kladených otázek na téma výbĕr recyklačního koše.


FAQ: Jak velkou kapacitu potřebuji?

Nabízíme nádoby na třídĕní odpadu různých kapacit, abychom zohlednili rozdíly v míře sbĕru odpadu. V závislosti na povaze vaší firmy, zamýšlených uživatelích a umístĕní kontejneru toto určí, která kapacita bude pro vás nejvhodnĕjší.

Například se můžete rozhodnout vybrat nádoby na třídĕní odpadu, které se hodí do vnitřních prostorů pod pracovní stoly zamĕstnanců a které by jim zároveň poskytovali pohodlí při práci. Případnĕ jste se možná rozhodli poskytnout venkovní recyklační nádobu se snadným přístupem pro veřejnost, což by vyžadovalo zásobník s vĕtší kapacitou.

Pro velké množství odpadu doporučujeme: Kryt na popelnice Nexus® City 360 L

Pro menší množství odpadu doporučujeme: Odpadkový koš Nexus® 30 L


FAQ: Mohu si přizpůsobit své recyklační koše?

Nálepky a štítky jsou nesmírnĕ důležité doplňky, které významnĕ přispívají k úsilí o recyklaci. Poskytují vizuální podnĕty k povzbuzení jednotlivců k likvidaci jejich odpadu do správného koše.

Kromĕ standardních recyklačních nálepek, které jsou všeobecnĕ uznávány, chápeme také důležitost estetiky a nabízíme možnost přizpůsobení odpadkového koše a začlenĕní loga, značky a barev vaší společnosti na tĕlo zásobníku. To může podpořit ekologický přístup vaší organizace k životnímu prostředí a také zvýšit schopnost koše přizpůsobit se vašim ostatním zařízením. Snažíme se zajistit, aby váš kontejner byl dokonale přizpůsoben vašim požadavkům, a proto vám před provedením objednávky doručíme bezplatnou ilustraci zvoleného koše.


FAQ: Kolik různých druhů odpadu potřebuji?

Naše účelnĕ vyrobené nádoby na třídĕní odpadu nabízíme v řadách pro různé typy odpadu, aby podpořily recyklaci všech typů odpadních materiálů.

Abychom vyhovĕli vašim požadavkům na recyklační program a recyklaci vám usnadnili, máme nĕkolik řad vícedruhových košů, které shromažďují dva nebo tři různé druhy recyklovatelného odpadu. Pokud se vám líbí koš, který nenabízí požadovaný druh odpadu, rádi vám koš přizpůsobíme tak, aby vyhovoval vašim potřebám.


FAQ: Co je to dodatečné označení?

Poskytujeme možnost přidat „dodatečné označení“ k vámi vybraným nádobám na třídĕní odpadu. Na zadní stranĕ jednotky je umístĕno dodatečné označení, které poskytuje grafické značení na úrovni očí, aby se zvýšila šance použití koše. Držák značky může být použit buď se standardními grafikami Glasdon, nebo s grafikami přizpůsobenými vlastním výbĕrem. Obdržíte také tištĕnou grafiku, která odpovídá značení na kontejneru bez dalších nákladů.

Dodatečné označení zvyšuje viditelnost jednotky a poskytuje doplňkovou informaci, která uživatelům sdĕluje správné používání třídícího koše.


FAQ: Jaký je zámĕr účelového víka?

K dispozici máme řadu odpadkových košů na třídĕný odpad, které mají na víku jednotlivé otvory, které jsou specifické pro typ odpadu. Jejich účelem je nabádat uživatele, aby do recyklačního koše vkládali správný materiál. Tvar otvoru zabraňuje kontaminaci jiných nežádoucích materiálů tím, že poskytuje optimální tvar pro konkrétní materiál. Například hliníková plechovka se nevejde do menších, tenčích otvorů umístĕných na třídícím koši pro papír.

Zabraňte kontaminaci odpadu s odpadkovým košem řady Eco Nexus®:


FAQ: Potřebuji recyklační koš se stříškou?

Dodáváme nĕkolik kolekcí nádob na třídĕní odpadu, které jsou vybaveny stříškou. Účelem stříšky je zabránit hromadĕní vody způsobené deštĕm a nepříznivým počasím.

Pokud umístíte svůj recyklační koš do venkovních prostor, doporučujeme vám vybrat jednotku, která je vybavena stříškou.


Pokud se nám nepodařilo odpovĕdĕt na všechny vaše otázky, jednoduše nám pošlete svůj dotaz a naši odborníci vám rádi odpoví

Nebo nám můžete zavolat +420228888268

Pošlete nám email dotazy@glasdon.com

Nebo použijte naši funkci Živý Chat v dolní části této stránky

pondělí 16. září 2019