Často kladené dotazy

Jak si mám vybrat venkovní popelník?

Investice do správné likvidace cigaretových nedopalků může být prospĕšná pro vaše podnikání, ekonomiku, vzhled a životní prostředí ... a to jsme jmenovali jen nĕkolik kladných aspektů! Pokud jde o venkovní popelník, existuje tolik možností, že může být tĕžké najít ten, který je nejlepší do vašich prostor.

Abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí, odpovĕdĕli jsme na všechny vaše dotazy týkající se výbĕru venkovního popelníku.

Stojanové popelníky product size comparison

Stojanové popelníky product size comparison key


FAQ: Jakou velikost venkovního popelníku potřebuji?

V nabídce o rozsahu kapacit od 1,5 litru do 35-ti litrů, jsme přesvĕdčeni, že najdete Glasdon stojanový popelník nebo venkovní odpadkový koš s popelníkem, který uspokojí vaše potřeby. Požadovanou velikost vašeho popelníku lze zjistit pomocí různých faktorů včetnĕ:

  • je-li rušné prostředí
  • jak často bude jednotka vyprazdňována
  • jak často bude popelník používán

Stojanový popelník Ashguard™ SG

Rušné venkovní prostory jako například mĕstská centra, sportovní stadiony a nákupní centra budou potřebovat vyšší kapacity venkovních popelníků než malé kancelářské budovy nebo obytné budovy.

Pro rušný venkovní prostor doporučujeme stojanový popelník Ashguard SG ™. Do Ashguard SG se vejde více než 3 500 nedopalků cigaret!

Pokud hledáte menší popelník pro klidnĕjší místa, jako jsou například místní obchody nebo kancelářské budovy, je nástĕnný popelník Ashmount ™ 3L ideální volbou. Tento nástĕnný popelník poskytuje vhodné řešení pro kuřácké prostory, aniž by zabíral příliš mnoho místa.

Odpadkový koš s popelníkem Integro City ™ má také prostor na smĕsný odpad, jak je uvedeno symbolem ve výše uvedeném průvodci. To je skvĕlým řešením pro sbĕr cigaretových nedopalků i smĕsného odpadu do jediné, prostorovĕ úsporné nádoby.

FAQ: Mĕl(a) bych si vybrat popelník na zeď nebo volnĕ stojící popelník?

Sortiment košů na cigaretové nedopalky Glasdon zahrnuje popelníky, které mohou být použity jako nástĕnné popelníky nebo jako volnĕ stojící popelníky. Výbĕr mezi nástĕnným popelníkem nebo volnĕ stojícím poskytuje flexibilní možnosti umístĕní podle vašich potřeb.

Nástĕnný venkovní popelník zabírá velmi málo místa, takže je ideálním pro malé prostory. Naše nástĕnné cigaretové popelníky, jako je Ashmount™ 1.5ltr, mohou být připevnĕny ke zdi nebo ke stávajícímu sloupku, což je činí vhodné pro místa s nedostatkem prostoru nebo pro umístĕní ke vstupu do budov.

Volnĕ stojící kuřácké koše se nejlépe hodí do rušného prostředí. Lze je umístit na centralizovaná místa, aby se zlepšilo pohodlí pro kuřáky a povzbudilo je ke správné likvidaci cigaretových nedopalků. Díky jejich volnĕ stojícímu designu jsou jasnĕ viditelné, aby povzbuzovaly uživatele k odpovĕdnému likvidování cigaretového odpadu.

FAQ: Jaký materiál a provedení je pro můj areál nejlepší?

Choose a cigarette receptacle FAQ

Styl vašeho koše na cigaretový odpad je stejnĕ důležitý jako funkčnost. Esteticky příjemný venkovní popelník povzbudí kuřáky k jeho používání. Dodáváme cigaretové koše vyrobené z odolného polymeru Durapol® nebo z odolné oceli, která nabízí jedinečný styl a funkčnost.

Kovový popelník poskytuje různé výhody, včetnĕ síly a dlouhé životnosti. Ashguard je k dispozici v nerezové oceli nebo v oceli potažené materiálem Armortec®, zatímco nástĕnný popelník Ashmount ™ 3L a nástĕnný popelník Ashmount ™ 1.5L mají stříbrnĕ eloxovaný hliníkový rám a ocelový zásobník. Tyto kovové popelníky poskytují výjimečnou odolnost proti povĕtrnostním vlivům a vandalismu stejnĕ jako kvalitní vzhled.

Naše stojanové popelníky Ashguard SG ™ a nástĕnné popelníky Ashmount SG ™ jsou vyrobeny z odolného polymeru Durapol, který vyžaduje minimální údržbu, nebude korodovat a nevyžaduje povrchovou údržbu.

FAQ: Kolik údržby je vyžadováno?

Glasdon cigaretové koše jsou výrobky s nízkou potřebou údržby. Díky své odolné konstrukci a intenzivnímu testování výrobků nabízejí koše Glasdon na likvidaci cigaret dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu.

Stále však doporučujeme provádĕt časté údržbové kontroly, aby byl zajištĕň bezpečný a použitelný stav výrobku.

FAQ: Bojím se rizika požáru ... co mám dĕlat?

Všechny naše výrobky spojené s kouřením jsou navrženy a důkladnĕ testovány tak, aby snížili šíření ohnĕ. Glasdon venkovní popelník má malé mřížkové otvory, aby se zabránilo vhazování jakýchkoli jiných typů odpadu než cigaretových nedopalků.

Ashmount SG a Ashguard SG jsou vybaveny technologií SmokeGuard ™ označenou symbolem ve výše uvedeném průvodci. SmokeGuard je jedinečné zařízení na tlumení kouře, které se nachází pod mřížkou a uvnitř zásobníku. Systém SmokeGuard minimalizuje množství uvolnĕného kouře, aby se snížila pravdĕpodobnost šíření ohnĕ uvnitř cigaretového koše v případĕ nepravdĕpodobného požáru.

Časté vyprazdňování košů na cigarety také minimalizuje riziko požáru, protože zajišťuje, že koš není přeplnĕn. To je jeden z důvodů, proč je pro váš areál důležité zvolit správnou velikost popelníku.

Pokud stále máte obavy z nebezpečí požáru, doporučujeme vytvořit vyhrazený kuřácký prostor a umístit instruktážní značení poblíž venkovních popelníků, abyste kuřákům připomnĕli správné používání popelníků.

FAQ: Jak vytvořím vyhrazený kuřácký prostor?

Create a designated smoking area

Náš venkovní přístřešek Modus ™ může být kombinován s našimi cigaretovými koši a vytvořit tak bezpečný a označený kuřácký prostor.

Sortiment kuřáckých přístřešků Glasdon zahrnuje nástĕnné a souvisle umístĕné přístřešky, takže si můžete vybrat styl, který nejlépe vyhovuje vaší firmĕ.
FAQ: Mohu si přizpůsobit svůj venkovní popelník?

Mnoho našich košů na likvidaci cigaret lze přizpůsobit, jak je uvedeno symbolem ve výše uvedeném průvodci.

To znamená, že cigaretovým košům vaší společnosti můžete přidat jedinečný nádech přidáním loga společnosti, značky nebo zprávy.


Chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

pondělí 12. srpna 2019