Často kladené dotazy

Jak lavičky z materiálu Enviropol® pomáhají organizacím ukázat výhody obĕžné ekonomiky

Jelikož povĕdomí a chápání toho, jakou roli hraje recyklování v obĕžné ekonomice stále roste, dá se předpokládat, že čím dál více organizací začne čerpat a/nebo nahrazovat své stávající zásoby udržitelnými alternativami a produkty ve všech dostupných oblastech.

Zvyšuje se poptávka po udržitelných mĕstských mobiliářích vyrobených z recyklovaných materiálů nebo z materiálů, které mohou být recyklovány na konci jejich životnosti.

Nicménĕ jsme si také vĕdomi toho, že poptávku není možné založit pouze na etice.

Jakožto výrobci máme odpovĕdnost zajistit, že recyklované materiály a design našich produktů předčí tradiční produkty, a to jak funkčností, náklady na údržbu a pomĕrem ceny/výkonu. Zároveň musíme ukázat lídrům komunit konkrétní doložitelné výhody obĕžné ekonomiky.

Prozkoumáváme Enviropol® - recyklovaný materiál, který se používá pro výrobu mĕstských mobiliářů.

Enviropol jsme poprvé začlenili do Glasdonu v roce 1993.

Enviropol

Tento recyklovaný materiál je vyrábĕn hlavnĕ z průmyslového polyetylenu použitého konečným spotřebitelem, včetnĕ použitých nákupních tašek ze supermarketu. Výsledkem této výroby je zvýšená dostupnost 'kvalitního', oddĕleného a neznečištĕného odpadu pro recyklaci.

Pokrok v regulaci a oddĕlování recyklovatelného odpadu nám umožňuje mít recyklované materiály, sloužící k výrobĕ Enviropolu, pod přísnou kontrolou.

Díky tomu jsou při výrobĕ tohoto prémiového recyklovaného materiálu použity pouze materiály s požadovanými vlastnostmi.

Udržitelné řešení, které má lepší design, nižší náklady na provoz a lepší pomĕr cena/výkon

Skvĕlý výkon ve venkovním prostředí

  • Enviropol je silný a odolný vůči vlivům počasí, díky čemuž mají sedačky, lavice a piknikové stoly od Glasdonu dlouhou životnost a nevyžadují témĕř žádnou údržbu
  • Dostupné v černé a hnĕdé, Enviropol je jednobarevný materiál, tudíž nepotřebuje přemalovávání nebo jiné povrchové úpravy

Lavicky s recyklovaného plastovými prkny

  • Materiál je odolný vůči chemikáliím, vodĕ, mrazům a vĕtšinĕ žíravým látkám. Nerezaví ani nehnije
  • Na Enviropol nemá efekt slaná voda, živočišný odpad, bakterie, plísnĕ a hmyz

Udržitelnost

  • Enviropol je po dosloužení 100% recyklovatelný
  • Recyklační logo poukazuje na udržitelnost produktu a na naše odhodlání chránit naše životní prostředí

Výrobní kvalita

Enviropol je hlavním materiálem použitým při výrobĕ piknikových stolů Glasdon, laviček Phoenix®, Eco-Rest™, a také lavice Eco-Rest™.

Naše oddĕlení pro zabezpečení kvality přísnĕ testuje všechny lavičky v rámci jejich odolnosti a síly, čímž zajišťuje maximální odolnost vůči mnohým výzvám, kterým lavičky čelí ve venkovním prostředí.

Chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

středa 11. září 2019