Často kladené dotazy

Jak na pracovišti snížit vyhazování cigaretových nedopalků na zem

Vĕdĕli jste, že přítomnost odpadků ve společnosti má za příčinu to, že se lidé cítí ménĕ bezpečnĕ**? Nejenže cigaretové nedopalky poškozují přírodu a ekosystémy, ale také mohou mít vliv na to, že vaše firma nevĕdomky ztrácí svou přitažlivost – co můžete udĕlat pro snížení vyhazování cigaretových nedopalků na zem na vašem pracovišti a okolo nĕj?

Malými zmĕnami na vašem pracovišti můžete odradit kuřáky od toho, aby odhazovali své nedopalky na zem. Díky tomu můžete začít vytvářet čistší a zdravĕjší prostředí pro své zamĕstnance i pro celou společnost.


1. Vytvářejte více příležitostí

Mnoho průmyslových zón, skladišť a maloobchodních míst, se kterými přicházíme každý den do kontaktu, mají všude plno cigaretových nedopalků.

Stojanový popelník Ashguard

Tím, že se rozhodnete pro přístupné cigaretové koše poskytujete kuřákům příležitost likvidovat nedopalky správným způsobem a odradíte je tak od dalšího znečišťování.

Zkuste se zamĕřit na umístĕní produktů pro řešení kuřáckého odpadu na místech, kde se kuřáci nejčastĕji zbavují nedopalků - nejčastĕji jde o vchody a východy.

Udĕlejte první krok a vytvořte pro vaše zamĕstnance příležitost snížit znečišťování. Nabízíme výbĕr z nĕkolika košů na cigarety a nástĕnných popelníků, které jsou určeny ke správné likvidaci cigaretových nedopalků.


Cigaretove Nedopalky

2. Vzdĕlávejte své zamĕstnance

Narozdíl od oblíbené domnĕnky, cigaretové nedopalky nejsou biologicky rozložitelné, je tedy důležité vzdĕlat své zamĕstnance a ostatní zůčastnĕné strany, o dopadu nedbalého vyhazování cigaret. Umístĕte přesvĕdčivou připomínku, která bude zamĕstnance informovat o jejich pomoci životnímu prostředí pokud se rozhodnou nevyhazovat nedopalky na zem.

Kromĕ toho je vždy dobrým nápadem vybavit vaši budovu nebo areál značkou zákazu kouření.


3. Zvyšte svoji snahu

Místa s přetékajícími nebo špinavými odpadkovými koši mají vyšší míru odhazování cigaretových nedopalků než pĕknĕ prezentovaná místa s hygienickým řešením odpadu*.

Odpadkový koš s popelníkem Integro™, 110L

Rozšířením vaší snahy ohlednĕ odpadového hospodářství a zajištĕní, že pro udržení maximální hygieny jsou koše na cigarety pravidelnĕ vyprazdňovány, vám může pomoci snížit míru odhazovaných cigaret.

Vyberte si z košů na odpadky s popelníkem, nástĕnných cigaretových popelníků, nebo z venkovních odpadkových košů, vylepšených možnostmi pro kontrolu kouření jako například tácem na zhasnutí cigaret nebo mřížkovaným otvorem. Tyto řešení vám pomohou lépe kontrolovat cigaretový odpad.

Doporučujeme také poskytnout vyhrazená místa pro sbĕr odpadu a recyklaci, která podpoří zamĕstnance k zužitkování všech typů odpadu a ke snížení produkce odpadu na vašem pracovišti. Proč neudĕlat krok navíc a neuspořádat celofiremní úklid?

S velkým výbĕrem venkovních recyklačních košů je provedení vašeho řešení pro kuřácký odpad jednoduchý! Podívejte se na naši nabídku, jsme si jisti, že se v ní najde nĕco, co vám bude vyhovovat.


4. Vyčleňte konkrétní místa pro kuřáky

Může být výhodné vyčlenit konkrétní místa vašeho pracovištĕ kuřákům. Toto řešení bude působit jako kontrolní mechanizmus kouření a umožní sbĕr cigaretových nedopalků pouze na vyhrazených místech. Pokud svým zamĕstnancům poskytnete pohodlné prostředí s kuřáckými koši a přístřešek pro kouření a zapalování cigaret, budou zamĕstnanci cítit vĕtší povinnost tato místa využívat.

Více informací najdete v našem průvodci vytváření čistého a bezpečného kuřáckého místa.

Nezapomeňte – vaše venkovní cigaretové popelníky a odpadkové koše můžeme upravit podle vašich požadavků, aby všechny perfektnĕ zapadly do prostředí vaší organizace.


Chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

pondělí 22. července 2019