Často kladené dotazy

Jak mohu snížit bioodpad ve své jídelnĕ

Snížení bioodpadu může být účinnou a jednoduchou zmĕnou, díky které bude vaše školní nebo pracovní jídelna ekologičtĕjší. Snížení bioodpadu může také vytvořit další pozitivní dopady, jako jsou nákupní úspory a snížení vašich přepravních nákladů.

Jídelna


1. Zaveďte nádobu na bioodpad

Pochopitelnĕ, produkce bioodpadu může být občas nevyhnutelná. Proto může být dobrý nápad představit do vaší jídelny nádobu na bioodpad, kde může být jakýkoli organický odpad, jako jsou například slupky ze zeleniny, oddĕlen a poté shromáždĕn místním dopravcem potravinového odpadu, který je připraven bioodpad přemĕnit na kompost. Potřebujete více informací? Podívejte se na naše doporučení, pokud jde o úspĕšnou recyklaci organického odpadu.


2. Zhodnoťte své jídlo

Udĕlejte si čas a zjistĕte, jaké potraviny ve vaší jídelnĕ jsou přebytečné. Poté je důležité určit důvod vzniku tĕchto bioodpadů. Je jídlo přebytečné, protože nechutná vašim strávníkům? Jsou potraviny stále střídány? Vyrábí se příliš mnoho jídla? Tyto otázky vám pomohou určit, které potraviny je nutné odstranit z jídelníčku nebo zda je třeba zmĕnit výrobní metody.


3. Vzdĕlávejte zamĕstnance

Recyklace a snižování bioodpadu nemusí být pro každého samozřejmostí, takže je důležité, abyste své zamĕstnance vzdĕlávali a školili o pozitivních důsledcích snížení plýtvání potravin ve vaší společnosti. Udĕlejte si čas na zdůraznĕní výhod oddĕlování organického odpadu, nebo proveďte zmĕnu nabídky, například snížením cen a nabídkou ekologičtĕjších jídel.


4. Řízení porcí

Všichni nĕkdy zažíváme situaci, kdy jsou naše oči vĕtší než naše břicha, ale je důležité neservírovat jídla příliš mnoho. Musíte servírovat jídlo ve zvladatelných porcích a zároveň poskytnout příležitost přidat si druhou porci, pokud to je možné. Může být dobrý nápad nabídnout různé možnosti porcí, vĕtší pravdĕpodobností je, že lidé zkonzumují jídlo, pokud si sami vybrali množství. To také pomůže snížit množství nesnĕzeného jídla na talířích.


5. Zrušte tácy

Sodexo, společnost zabývající se správou potravin a vybavením, provozuje jídelny bez táců ve více než polovinĕ z 650-ti univerzitních kampusů. Dokázala snížit bioodpad až o 30 %, protože zjistila, že studenti univerzit byli odrazováni od přetížení táců. Může být dobrý nápad zkusit odstranit tácy z vaší jídelny – možná zjistíte, že si lidé budu brát jen jídlo, které unesou.


6. Mĕjte pod kontrolou skladování

V jídelnách a stravovacích zařízeních se předpokládá, že 4–10 % všech nákupů potravin se stane bioodpadem ještĕ před zakoupením spotřebitelem. To zahrnuje důvody, jako je potravinový odpad z přebytečné produkce, odpad z ořezávání, vypršení data spotřeby a zkažení. Nesprávné skladování a manipulace s potravinami může přispĕt k plýtvání potravinami, takže je důležité, abyste postup skladování brali vážnĕ.

Pokud byste chtĕli podrobnĕji diskutovat o nĕkteré z našich bioodpadních nádob na třídĕní odpadu, neváhejte a kontaktujte nás ještĕ dnes!ZDROJE

“A Short Guide to Foodservice Waste Management Best Practices,” by Lean Path

https://nerc.org/documents/schools/FoodServiceWasteReductionInSchools.pdf

http://www.sustainablefoodservice.com/cat/waste.htm

středa 16. října 2019